Státní závěrečné zkoušky z oboru Historie (bc.)

Státní zkoušky bakalářské z oboru Historie pořádá ve dnech 15. a 16. června 2020 Ústav českých dějin.

Závaznou přihlášku ke Státní bakalářské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 7. května 2020. Sledujte web ÚČD.

Do pondělí 25. května 2020 je třeba odevzdat elektronicky, tj. vložit bakalářskou práci do SIS. O odevzdání bakalářské práce informujte svého vedoucího a paní Jelínkovou z ÚČD prostřednictvím e-mailu (tatana.jelinkova@ff.cuni.cz).

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky z oboru Historie (bc.)