Zemřela prof. Luďa Klusáková

Ústav světových dějin s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 8. dubna 2020 v časných ranních hodinách zemřela naše vážená kolegyně paní prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc..  Během více než čtyř desítek let činnosti na ÚSD FF UK se výrazně podílela na formování ústavu, jeho vědeckých i pedagogických výsledcích a rozvoji mezinárodních kontaktů. V posledních dvou dekádách se ve funkci vedoucí semináře obecných a komparativních dějin významně zasloužila o zapojení ústavu do renomovaných evropských výzkumných a vzdělávacích projektů. Opustila nás osobnost, která s neutuchající energií v leckdy obtížných podmínkách opakovaně prokazovala své badatelské a organizační schopnosti a přitom si vždy zachovávala lidský a vstřícný přístup ke kolegům i studentům. Většinu svého vědeckého života zasvětila výzkumům v oblasti dějin města a působila také jako presidentka Evropské Asociace Urbánní Historie. Chybět bude nejen nám, studentům a členům fakultní a univerzitní akademické obce, ale také mnoha zahraničním kolegům, se kterými aktivně spolupracovala. Čest její památce.

smuteční oznámení

 

Úvod > Nástěnka > Zemřela prof. Luďa Klusáková