Nabídka stipendia pro doktorandy v Düsseldorfu

Výběrové řízení na stipendia pro doktorandy na univerzitu v Düsseldorfu

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK vypisuje v rámci programu DAAD „Deutschsprachige Studiengänge“ stipendia pro doktorandy na Heinrich Heine Universität in Düsseldorf na rok 2020:

dvě jednoměsíční stipendia ve výši 1.000 EUR / měsíc (+ 200 EUR cestovní náklady)

Termín pobytu si může doktorand zvolit sám, předpokládá se nicméně pobyt během letního či zimního semestru.

Požadavky:
Téma dizertace z oblasti politiky, mezinárodních vztahů, moderních dějin (19. – 21. st.) či kultury a literatury se zaměřením na region německy mluvících zemí, popř. střední Evropy (oficiální název doktorského studijního programu přitom není rozhodující).

Přihlášky (v němčině) obsahující motivační dopis, typ stipendia, o které se ucházíte (jednoměsíční či dvouměsíční), anotaci dizertační práce, CV a plánovaný termín pobytu posílejte na email: ota.konrad@fsv.cuni.cz.

V životopisu neopomeňte zmínit případnou předchozí podporu ze strany DAAD a pobyty v zahraničí.

Úspěšným uchazečům pomohou kolegové z univerzity v Düsseldorfu s hledáním ubytování.
Deadline: 20.1.2020

Úvod > Nástěnka > Nabídka stipendia pro doktorandy v Düsseldorfu