SZZK a BZK leden/únor 2020

  • HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY (HOD)

 

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k SZZK
27. 1. – 31. 1. 2020 pondělí 6. ledna 2020 Pátek 6. 12. 2020

 

  • HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA (HES)

 

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
27. 1. – 7. 2. 2020 pondělí 6. ledna 2020 Pátek 13. 12. 2020

                               

  • HISTORIE (HS)

Pro zimní termín státnic odevzdávejte na ÚHSD všechny bakalářské práce – i ty, které vede vyučující z ÚČD nebo ÚSD.

 

 Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné soubory ve formátu PDF/A:

  • Vlastní řešení práce
  • Abstrakt v češtině
  • Abstrakt v angličtině
  • Nepovinně: samostatné přílohy k práci

 

Na základě pokynu ředitele ÚSD, prof. Horčičky, je každý student povinen odevzdat i dvě vytištěné verze své práce v kroužkové vazbě. Vytištěné práce odevzdávejte, prosím, v úředních hodinách na sekretariát ÚSD a to nejpozději do 6. ledna 2020 (do 16:00) na sekretariát USD.

 

Úvod > Nástěnka > SZZK a BZK leden/únor 2020