Na Ústavu světových dějin přednášel prof. Christoph Augustynowicz z Universität Wien

Dne 7. listopadu 2019 přednesl fna Ústavu světových dějin FF UK přednášku „Kulturgeschichte Polens im Lichte der sich wandelnden Welten“ a.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Christoph Augustynowicz z Institut für Osteropäische Geschichte Universität Wien. V přednášce se věnoval proměnám polské kulturní identity v 19. a 20. století a to jak ve vlasti, tak i v emigraci/exilu. Po přednášce následovala diskuse se studenty.“

Úvod > Nástěnka > Na Ústavu světových dějin přednášel prof. Christoph Augustynowicz z Universität Wien