Zrušení výuky prof. Županiče a dr. Valkouna

Ve čtvrtek, dne 31. října, se ruší výuka prof. Županiče. Konkrétně se ruší výuka předmětů Novověká paleografie a Základní metodologické otázky, koncepty a kontroverze studia světových dějin.

V pátek, dne 1. listopadu, se ruší veškerá výuka dr. Valkouna.

 

Úvod > Nástěnka > Zrušení výuky prof. Županiče a dr. Valkouna