Noví zaměstnanci a změny v personálním zabezpečení na Ústavu světových dějin

K 1. říjnu 2019 přichází na Ústav světových dějin na pozice odborných asistentů tři noví zaměstnanci.

Do Semináře novověkých dějin paní Mgr. Marcela Hennlichová, Ph.D. a do Semináře obecných a komparativních dějin pan Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D. a dále pan Mgr. Jiří Janáč, Ph.D., který výuku pro seminář částečně zajišťoval i v minulosti. Bližší informace o jejich odborném zaměření naleznete zde.

Do Semináře nejnovějších dějin přechází PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D, který byl k 1. říjnu 2019 současně jmenován zástupcem ředitele ústavu.

Úvod > Nástěnka > Noví zaměstnanci a změny v personálním zabezpečení na Ústavu světových dějin