Onemocnění prof. Aleše Skřivana

Ústav světových dějin sděluje, že z důvodu dlouhodobého onemocnění nebude prof. Aleš Skřivan v letních měsících udělovat atestace a konzultovat. S event. dotazy se obracejte na prof. Jana Županiče. Děkujeme za pochopení.

Úvod > Nástěnka > Onemocnění prof. Aleše Skřivana