SZZK a BZK v červnu 2019

 

  • HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY (HOD)

 

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k SZZK
10. 6. – 21. 6. 2019 pondělí 20. května 2019 čtvrtek 9. 5. 2019

 

  • HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA (HES)

 

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
10. 6. – 21. 6. 2019 pondělí 20. května 2019 čtvrtek 9. 5. 2019

                               

  • HISTORIE (HS)
  • Pro červnový termín státnic odevzdávejte na ÚČD všechny bakalářské práce oboru HS – i ty, které vede vyučující z ÚSD nebo ÚHSD.

 

  •  Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné soubory ve formátu PDF/A:
  • Vlastní řešení práce
  • Abstrakt v češtině
  • Abstrakt v angličtině
  • Nepovinně: samostatné přílohy k práciNa základě pokynu ředitele ÚSD, prof. Horčičky, je každý student povinen odevzdat i dvě vytištěné verze své práce v kroužkové vazbě. Vytištěné práce odevzdávejte, prosím, v úředních hodinách na sekretariát ÚSD a to nejpozději do pondělí 20. května (do 15:00).
Úvod > Nástěnka > SZZK a BZK v červnu 2019