Ústav světových dějin navázal spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky

Filozofická fakulta UK (dále jen FF UK) a Historický ústav AV ČR uzavřeli smlouvu o spolupráci, jejímž naplňováním byl na FF UK pověřen Ústav světových dějin. Předmětem spolupráce je zejména zajištění externí výuky studijních programů v oblasti světových dějin, organizace společných workshopů, konferencí a přednášek z oboru světových dějin, příprava společných výzkumných projektů či organizace přednášek a badatelských pobytů zahraničních partnerů.

Smlouva o spolupráci

Úvod > Nástěnka > Ústav světových dějin navázal spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky