Anglo-Czech Educational Fund

Stipendium Anglo-Czech Educational Fund  je určeno na několikaměsíční až roční studijní a vědecké pobyty doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii. Žadatelé bývají každoročně velmi úspěšní při získávání tohoto typu stipendia.

Veškeré podrobnosti naleznete zde: https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/anglo-czech-educational-fund/

Uzávěrka podávání přihlášek je 28. 2. 2019.

Úvod > Nástěnka > Anglo-Czech Educational Fund