Informace o řešení situace vzniklé v důsledku odchodu prof. Martina Kováře z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

V souvislosti s odchodem prof. Kováře dojde k těmto změnám:

1) Doktorandi/doktorandky, jejichž byl prof. Kovář školitelem, navrhnou do 28. 2. 2019 předsedovi oborové rady (prof. Horčička) nového školitele/školitelku z řad akademických pracovníků ÚSD. S vybraným novým školitelem/školitelkou záležitost předjednají.

2) Studenti/tky zapsaní dle SIS do bakalářského, diplomového a specializačního semináře prof. Kováře se na počátku LS 2019 přihlásí do semináře vedeného jiným pracovníkem ÚSD. V případě magisterského studia by mělo jít o seminář vyučovaný v rámci stejné organizační jednotky ÚSD (Seminář nejnovějších dějin). Výjimky je třeba projednat s ředitelem ÚSD. 

3) Neudělené atestace ve všech kursech zajišťovaných v ZS 2018/19 prof. Kovářem je třeba projednat s tajemníkem ÚSD dr. J. Valkounem.“    

Úvod > Nástěnka > Informace o řešení situace vzniklé v důsledku odchodu prof. Martina Kováře z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy