Polské země v letech první světové války a vznik polského státu, 1914–1918

Ústav světových dějin FF UK ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i. srdečně zvou na přednášku zahraničního badatele dr. Marcina Jarząbka (Uniwersytet Jagielloński)

Polské země v letech první světové války a vznik polského státu, 1914–1918

ve středu 19. 12 2018 / 10.50–12.20 / FF UK, hlavní budova, místnost č. 301

Dr Marcin Jarząbek je odborným asistentem Katedry historické antropologie na Fakultě historie Jagellonské univerzity v Krakově. Zabývá se kulturními a společenskými dějinami střední Evropy v 19. a 20. století, první světovou válkou, osudy válečných veteránů, kolektivní pamětí a metodologií historických narativů a orální historie. Na základě své disertační práce, v níž porovnával kolektivní paměť československých a polských legionářů, vydal v roce 2017 monografii s názvem Legioniści i inni: pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego.

Přednáška se uskuteční v rámci specializační přednášky Polské moderní dějiny českýma očima (1795–1918) a bude přednesena v češtině.

Úvod > Nástěnka > Polské země v letech první světové války a vznik polského státu, 1914–1918