„INŽENÝŘI HUMANITY”: AMERICKÁ POMOC V ČESKOSLOVENSKU PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE

Ke stému výročí vzniku Československa a navázání novodobých československo-amerických vztahů si zaslouží své připomenutí humanitární a rozvojová pomoc, jež Spojené státy americké poskytly československému státu v prvních letech jeho existence.

Cílem dvou diskusních panelů je otevřít debatu nad významem působení amerických neziskových, dobrovolnických a pomocných misí a organizací v Československu, zhodnotit jejich odkaz v rámci širšího pojmu „amerikanizace“ Československa a diskutovat politické pozadí jejich působení. V diskuzi se budeme rovněž ptát na to, jak probíhala spolupráce mezi československou a americkou stranou, jaké hodnoty, ideály a know-how sem přinesly například Hooverova potravinová pomoc, křesťanské organizace YMCA a YWCA, Americký Červený kříž a mnohé další? Diskutovat budou zahraniční a čeští odborníci, například Bertrand Patenaude z Hoover Institution, Halina Parafianowicz z Univerzity v Bělostoku a další. Úvodní slovo pronese velvyslanec USA v Praze Stephen B. King.

Podrobný program najdete na stránkách https://bit.ly/2QnhvMS

V případě zájmu se prosím registrujte zde: https://bit.ly/2FpCCtE

Akce bude tlumočena z/do češtiny a angličtiny.

Akce se koná za laskavé podpory grantu velvyslanectví USA v Praze.

Doctors of humanity 5.12. Inzenyri humanity 5.12.

Úvod > Konference a workshopy > „INŽENÝŘI HUMANITY”: AMERICKÁ POMOC V ČESKOSLOVENSKU PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE