Poslední ráj Adolfa Schwarzenberga. Lovecké výpravy českého aristokrata do Afriky v období mezi světovými válkami.

Ústav světových dějin vás zve na přednášku Mgr. Markéty Slabové a Mgr. Martina Slaby (kastelána zámku Hluboká nad Vltavou) na téma:

Poslední ráj Adolfa Schwarzenberga. Lovecké výpravy českého aristokrata do Afriky v období mezi světovými válkami.

Anotace:

Adolf Schwarzenberg (1890 – 1950), příslušník hlubocko-krumlovské rodové linie, podnikl ve 20. a 30. letech 20. století několik loveckých výprav do subsaharské Afriky. Afrika Schwarzenberga natolik ohromila, že se rozhodl pořídit si na černém kontinentu farmu. V roce 1933 si od britské koloniální vlády na 999 let pronajal rozsáhlou farmu poblíž hory Mount Kenya. Schwarzenberg farmu nejprve chápal jako zázemí pro svá lovecká dobrodružství a netradiční podnikatelský záměr. Když se však začala dramaticky měnit politická situace v Evropě, vnímal farmu rovněž jako možné útočiště, kam by mohl odejít z ohroženého Československa. Přednáška přiblíží složité logistické přípravy před odjezdem do Afriky, vlastní přesun na černý kontinent, průběh loveckých, sběratelských a filmových safari, každodennost na schwarzenberské farmě, budování hydroelektrárny, etc. Zároveň bude nastíněno, kteří další čeští šlechtici se na konci 19. a na počátku 20. století do Afriky vydávali a jak se tato skutečnost odrazila v jejich myšlení a životním stylu.

Přednáška proběhne dne 29. 11. 2018  od 16,0 00 v místnosti 302a (Palachovo nám.)

Úvod > Nástěnka > Poslední ráj Adolfa Schwarzenberga. Lovecké výpravy českého aristokrata do Afriky v období mezi světovými válkami.