Přesun výuky z důvodu konání Dne latiny

Dne 29. listopadu se z důvodu konání Dne latiny přesouvá výuka předmětu Světové středověké dějiny (do počátku 16. století) doc. Dršky z místnosti P301 do místnosti P018.

Dále se přesouvá výuka předmětu Dynastická politika v Evropě 18. století doc. Stellnera z místnosti P301 do budovy Karolina na Ovocném trhu (Modrá posluchárna) od 11:00.

Úvod > Nástěnka > Přesun výuky z důvodu konání Dne latiny