Pozvánka k SZZK

Státní zkoušky
Datum: 21.05.2018 13:00
Katedra: Ústav světových dějin
Budova: FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Místnost: 204; nám. J. Palacha 2 – USD (kabinet)
Komise: Předseda: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Členové: PhDr. Jan Koura, Ph.D., PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.

Části SZ: ASZKN1HJ13 – Historie – obecné dějiny: Nejnovější dějiny s zaměřením na dějiny
Evropy
Studenti:
Mgr. Mihail Ceropita 13:00 ASZKN1HJ13 (Okruhy: Historiografie a metodologie, Nejnovější
dějiny se zaměřením na dějiny Evropy, Nejnovější obecné dějiny
(1914 – současnost))
Poznámka: STUDENT NESPLNIL PODMÍNKY PRO KONÁNÍ
ČÁSTI SZK

Pozvánka k SZZK

Úvod > Nástěnka > Pozvánka k SZZK