Přednáška „Slavery and Resistance on the High Seas“

Ústav světových dějin FF UK ve spolupráci se Spolkem studentů historie si Vás dovoluje pozvat na přednášku Marcuse Redikera na téma „Slavery and Resistance on the High Seas“, která proběhne dne 14. 5. 2018 od 19:15 v místnosti č. 300 (hlavní budova FF UK).

Marcus Rediker je profesorem historie na univerzitě v Pittsburghu a senior research fellow na Collège d’études mondiales v Paříži. Zabývá se dějinami atlantického prostoru s důrazem na sociální a námořní dějiny, obchod s otroky, otrocká povstání a dějiny práce. Jeho knihy získaly několik ocenění a byly přeloženy do patnácti jazyků.

Marcus Rediker bude mluvit o tématu své nejnovější knihy: transatlantický život a doba Benjamina Laye, quakerského trpaslíka z osmnáctého století, který byl jedním z prvních lidí, kteří požadovali totální, bezpodmínečnou emancipaci všech zotročených Afričanů po celém světě. Jeho současníci se mu posmívali a pohrdali jím, Lay byl ale ve svém odporu k otroctví neochvějný. Často hrál barvité guerillové divadlo, aby zostudil otrokáře a trval na tom, že se lidské otroctví protiví základním principům křesťanství. Čerpal ze svých ideálů, aby vytvořil revoluční způsob života, takový, který by byl ztělesněním výroku “žádná spravedlnost, žádný mír”.

Přednáška proběhne v angličtině.

 

Úvod > Nástěnka > Přednáška „Slavery and Resistance on the High Seas“