Přednáška „Sítě napříč sítěmi. Sociální vazby a česká historiografie na přelomu tisíciletí“

ÚSD Vás zve na přednášku prof. Aleše Zářického (Ostravská univerzita) s názvem „Sítě napříč sítěmi. Sociální vazby a česká historiografie na přelomu tisíciletí“, která proběhne ve čtvrtek 10.5. 2018 od 11 hod. v místnosti 302a (hlavní budova FF UK).

V prostředí české historické vědy lze najít řadu prací, k jejichž metodickým nástrojům v minulosti historická analýza sociálních sítí náležela, jen zřídka byla ovšem metoda použita jako hlavní nástroj. Oblastí historického bádání, kde metoda přichází nejčastěji ke slovu, je bezesporu okruh hospodářských a sociálních dějin. Ukazuje se tu přesvědčivost pramenů s exaktní výpovědí o vztahu dvou a více osob, jako byly obchodní svazky, sdílení členství v hospodářských a zájmových grémiích nebo v profesních organizacích typu advokátní komory. Artikulace hospodářských zájmů přirozeně přerůstala do oblasti politiky, která byla propojena se zájmy hospodářských veličin na místní, regionální i vyšší úrovni, přičemž velmi volná organizační struktura honoračních stran druhé poloviny 19. století přímo vybízela k vyplnění volného prostoru prostřednictvím neformálních sociálních sítí.

Úvod > Nástěnka > Přednáška „Sítě napříč sítěmi. Sociální vazby a česká historiografie na přelomu tisíciletí“