SZZK a BZK v květnu/červnu 2018

  • HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY (HOD)

 

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k SZZK
21. 5. – 1. 6. 2018 úterý 24. 4. 2018 (14:00) pondělí 16. 4. 2018
11. 6. – 22. 6. 2018 úterý 15. 5. 2018 (14:00) středa 9. 5. 2018

 

  • HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA (HES)

 

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
21. 5. – 1. 6. 2018 úterý 24. 4. 2018 (14:00) pondělí 16. 4. 2018
11. 6. – 22. 6. 2018 úterý 15. 5. 2018 (14:00) středa 9. 5. 2018

                               

  • HISTORIE (HS)

 

BZK z oboru Historie (HS) organizuje v období jarních státních Ústav českých dějin. Termíny na této stránce se proto vztahují výhradně k oborům HES a HOD; v žádném případě se netýkají oboru HS. Veškeré věci spojené s administrací státnic, tj. termíny a průběh odevzdávání prací z oboru HS aj., výhradně zajišťuje ÚČD, i když jsou bakalářské práce vedené a řešené na ÚSD či ÚHSD.

 Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné PDF soubory:

  • Vlastní řešení práce
  • Abstrakt v češtině
  • Abstrakt v angličtině
  • Nepovinně: samostatné přílohy k práci

 

Na základě pokynu ředitele ÚSD, prof. Horčičky, je každý student povinen odevzdat i dvě vytištěné verze své práce v kroužkové vazbě. Vytištěné práce odevzdávejte, prosím, v úředních hodinách na sekretariát ÚSD a to nejpozději do úterý 24. dubna do 14:00 (v případě dřívějšího termínu státnic) nebo do úterý 16. května do 14:00 (v případě pozdějšího termínu státnic) na sekretariát ÚSD.

 

Úvod > Nástěnka > SZZK a BZK v květnu/červnu 2018