Hodnocení výuky

Do 16. 6. můžete hodnotit výuku!

Více informací

Cold War Research Group

Skupina pro výzkum studené války byla založena jako součást Institutu pro studium strategických regionů UK – centra pro excelentní transdisciplinární výzkum otázek souvisejících s globálním propojení světa.

Více informací

Humanities Research Centers

Výzkumná centra Filozofické fakulty UK

Více informací