Přírůstky dokumentů (112)Mutschler, Thomas
Haus, Ordnung, Familie : Wetterauer Hochadel im 17. Jahrhundert am Beispiel des Hauses Ysenburg-Büdingen / Thomas Mutschler. -- Darmstadt : Hessische Historische Kommission ; Marburg : Historische Kommission für Hessen, 2004. -- 311 s. : il., faksim. ; 22 cm. -- (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte ; 141)

Neue Staaten - neue Bilder? : visuelle Kultur im Dienst staatlicher Selbstdarstellung in Zentral- und Osteuropa seit 1918 / herausgegeben von Arnold Bartetzky ... [et al.]. -- Köln : Bohlau Verlag, 2005. -- 364 s, 2 obr. příl.. : il.. -- (Visuelle Geschichtskultur ; Bd. 1)
Šmahel, František, 1934-
Diví lidé : (v imaginaci) pozdního středověku / František Šmahel. -- Vyd. 1.. -- Praha: Argo, 2012. -- 302 s. : barev. il., faksim.

Vondra, Roman, 1979-
Peníze v moderních českých dějinách / Roman Vondra. -- Vyd. 1. -- Praha : Academia, 2012. -- 273 s. : barev il., faksim. ; 25 cm


Burgen, Länder, Orte / Ulrich Müller, Werner Wunderlich (Hg.) ; unter Mitarbeit von Margarete Springeth ; redaktion Bettina Hatheyer, Elke Renner, Ruth Weichselbaumer. -- Konstanz : UVK Verlagsgesellschaft, 2008. -- 1023 s. : il.. -- (Mittelalter Mythen ; Bd. 5)
Filipi, Pavel, 1936-
Křesťanstvo : historie, statistika, charakteristika křesťanských církví / Pavel Filipi. -- 4., dopl. vyd.. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. -- 201 s. ; 21 cm

Glaubensflüchtlinge : Ursachen, Formen und Auswirkungen frühneuzeitlicher Konfessionsmigration in Europa / Joachim Bahlcke (Hg.). -- Münster : Lit, 2008. -- ix, 423 s.. -- (Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa ; Bd. 4)

Heiligenleben zur deutsch-slawischen Geschichte : Adalbert von Prag und Otto von Bamberg / unter Mitarbeit von Jerzy Strzelczyk ; herausgegeben von Lorenz Weinrich. -- Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, c2005. -- viii, 496 s. ; 23 cm. -- (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, ISSN 0067-0650 ; Bd. 23)
Hlaváček, Petr, 1974-
Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení / Petr Hlaváček et al.. -- 1. vyd.. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Filosofia, 2012. -- 434 s., [28] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), 1 mapa, portréty, faksim. ; 20 cm. -- (Europeana Pragensia ; 4) (Historia Franciscana ; 4)
Soukup, Pavel, 1976-
Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra / Pavel Soukup. -- Vyd. 1.. -- Praha : Filosofia, 2011. -- 436 s. ; 21 cm
Vaníček, Hugo, 1906-1995
Duch a síla : příspěvek k dějinám zahraničního odboje / Hugo Vaníček ; Jiří Plachý (ed.). -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2012. -- 317 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- (Paměť ; sv. 55)


Historická geografie : sborník příspěvků k dějinám osídlení / vydává Komise pro historickou geografii při Ústavu československých a světových dějin ČSAV (1967-1975), Ústav československých a světových dějin ČSAV (1976-1988), Historický ústav AV ČR (1990-) ; řídí redakční rada Zdeněk Boháč (vedoucí) ... [et al.] (1967-1986) ; editor Jaroslav Purš (1987) ; vedoucí redaktor Robert Šimůnek (?2010-). -- Praha : Historický ústav AV ČR, 1967-


Studie o rukopisech = Studien über Handschriften = Etudes codicologiques.. -- Praha : ČSAV - Komise pro soupis rukopisů, [1962-].. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR; Komise pro soupis a studium rukopisů.
Absmeier, Christine aut
Das schlesische Schulwesen im Jahrhundert der Reformation : ständische Bildungsreformen im Geiste Philipp Melanchthons / Christine Absmeier. -- Stuttgart : Steiner, 2011. -- 371 s., [7] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, faksim ; 25 cm. -- (Contubernium ; Bd. 74) (Geschichte (Franz Steiner Verlag))
Antonín, Robert, 1977-
České země za posledních Přemyslovců. I. díl (1192-1253), Cestou proměny společnosti k vrcholně středověké monarchii / Robert Antonín. -- 1. vyd.. -- Praha : Libri, 2012. -- 431 s. : il., mapy, faksim. ; 21 cm

Austrian nobility : social class, Austria-Hungary, nobility, Holy Roman Empire, Emperor of Austria, Domination, szlachta, Croatian nobility, Transylvania / Frederic P. Miller (ed.) ... [et al.]. -- [S.l.] : Alphascript publishing, 2010. -- 217 s. : il., mp., grafy, erby
Beaune, Colette
Naissance de la nation France / Colette Beaune. -- [Paris] : Gallimard, c1985. -- 431 s., [8] s. čb. obr. příl. : il. ; 23 cm. -- (Bibliothèque des histoires)

Berní rula. 15, Kraj Hradecký IV / zpracovaly Iva Čadková, Magda Zahradníková. -- Vyd. 1.. -- Praha : Národní archiv, 2011. -- 296 s., [1] složený l. barev. obr. příl. : 1 mapa ; 29 cm

Berní rula. Sv. 14, Kraj Hradecký III / zpracovaly Iva Čadková, Magda Zahradníková. -- Vyd. 1.. -- Praha : Národní archiv, 2009. -- 335 s., [1] složený l. obr. příl. : 1 barev. mapa ; 29 cm

Biografický slovník českých zemí / Historický ústav AV ČR. -- Vyd. 1.. -- Praha : Libri, 2004-. -- sv. ; 27 cm
Brož, Ivan, 1938-2012
Povstalci, vlastenci, pučisté a de Gaulle : drama alžírské války 1954-1962 / Ivan Brož. -- Praha : Epocha, 2012. -- 233 s. : il., mp.. -- (Polozapomenuté války)
Buchen, Tim
Antisemitismus in Galizien : Agitation, Gewalt und Politik gegen Juden in der Habsburgermonarchie um 1900 / Tim Buchen. -- 1. Aufl.. -- Berlin : Metropol, 2012. -- 384 s. : il.. -- (Studien zum Antisemitismus in Europa ; 3)

Burgen, Länder, Orte / Ulrich Müller, Werner Wunderlich (Hg.) ; unter Mitarbeit von Margarete Springeth ; redaktion Bettina Hatheyer, Elke Renner, Ruth Weichselbaumer. -- Konstanz : UVK Verlagsgesellschaft, 2008. -- 1023 s. : il.. -- (Mittelalter Mythen ; Bd. 5)
Corwin, Phillip
Dubious mandate : a memoir of the UN in Bosnia, summer 1995 / Phillip Corwin. -- Durham, NC : Duke University Press, 1999. -- xxii, 268 s. : il., mp. ; 25 cm
Čadková, Iva
Berní rula. Sv. 25., Kraj Plzeňský. Díl 3 / zpracovali Iva Čadková, Magda Zahradníková ; [vydal Státní ústřední archiv v Praze]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Státní ústřední archiv, 2003. -- S. 731-1126
D'Este, Carlo, 1936-
Válečný vůdce : život Winstona Churchilla ve válce 1874-1945 / Carlo D'Este ; [přeložila Lucie Šmejkalová]. -- 1. vyd.. -- Praha : Mladá fronta, 2012-. -- sv. : il., portréty ; 24 cm

Das Reich in der Region während des Mittelalters und der Frühen Neuzeit / herausgegeben von Rolf Kiessling und Sabine Ullmann. -- Konstanz : UVK, c2005. -- 367 s. : il., mp. ; 25 cm. -- (Forum Suevicum ; Bd. 6)

Deset let na cestě : orální historie na Sovinci 2002-2011 / Miroslav Vaněk, Přemysl Houda, Pavel Mücke (eds.). -- 1. vyd.. -- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2011. -- 298 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
Galijaš, Armina
Eine bosnische Stadt im Zeichen des Krieges : Ethnopolitik und Alltag in Banja Luka (1990-1995) / Armina Galijaš. -- München : Oldenbourg Verlag, 2011. -- 352 s. : il., faksim.. -- (Südosteuropäische Arbeiten ; Bd. 142)

Hauptstädte in Südosteuropa : Geschichte, Funktion, nationale Symbolkraft / Harald Heppner (Hg.). -- Wien : Böhlau, c1994. -- 213 s. : il., mp. ; 24 cm

Heiligenleben zur deutsch-slawischen Geschichte : Adalbert von Prag und Otto von Bamberg / unter Mitarbeit von Jerzy Strzelczyk ; herausgegeben von Lorenz Weinrich. -- Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, c2005. -- viii, 496 s. ; 23 cm. -- (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, ISSN 0067-0650 ; Bd. 23)

Hochkultur als Herrschaftselement : italienischer und deutscher Adel im langen 19. Jahrhundert / herausgegeben von Gabriele B. Clemens ... [et al.]. -- Berlin : De Gruyter, 2011. -- 340 s. : il.. -- (Reihe der Villa Vigoni ; Bd. 25)
Holá, Mlada, 1979-
Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi v pozdním středověku a raném novověku (1437-1617) / Mlada Holá. -- Vyd. 1.. -- Praha : Casablanca, 2012. -- 255 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., mp., portr., faksim.
Horák, Pavel, 1983-
Bohumil Laušman : politický životopis : riskantní hry sociálnědemokratického lídra / Pavel Horák. -- 1. vyd.. -- Praha : Mladá fronta, 2012. -- 378 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
Chapman, Sara E., 1967-
Private ambition and political alliances : the Phélypeaux de Pontchartrain family and Louis XIV's government, 1650-1715 / Sara E. Chapman. -- Rochester, NY : University of Rochester Press, 2004. -- xv, 292 s. : il., geneal. tab. ; 24 cm. -- (Changing perspectives in early modern Europe)

Im Dschungel der Macht : intellektuelle Professionen unter Stalin und Hitler / herausgegeben von Dietrich Beyrau. -- Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. -- 399 s.

Inventing Luxembourg : representations of the past, space, and language from the nineteenth to the twenty-first century / by Pit Péporté ... [et al.]. -- Leiden : Brill, 2010. -- xii, 383 s. : il., faksim. ; 25 cm. -- (National cultivation of culture ; v. 1)
Janečková, Eva
Proces s protektorátní vládou / Eva Janečková. -- 1. vyd.. -- Praha : Libri, 2012. -- 254 s. : příl.. -- (Otazníky našich dějin)
Johnson, Paul, 1928-
Dějiny anglického národa / Paul Johnson ; [z angličiny přeložili Věra a Jan Lamperovi]. -- 2. rev. a oprav. vyd., v nakl. Leda vyd. 1.. -- Voznice : Rozmluvy, 2012. -- 463 s.
Keller, Hagen, 1937-
Die Zeit der späten Karolinger und der Ottonen : Krisen und Konsolidierungen 888-1024 / Hagen Keller, Gerd Althoff. -- 10., völling neu bearbeitete Auf.. -- Stuttgart : Klett-Cotta, 2008. -- liv, 475 s. : geneal. tab.. -- (Handbuch der deutschen Geschichte / Gebhardt ; Bd. 3)

Kommunikation durch symbolische Akte : religiöse Heterogenität und politische Herrschaft in Polen-Litauen / herausgegeben von Yvonne Kleinmann. -- Stuttgart : Franz Steiner, 2010. -- 305 s. : il. ; 25 cm. -- (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa ; Bd. 35)
Kovařík, Jiří, 1950-
Napoleon v Rusku. 2. díl, Zkáza velké armády / Jiří Kovařík. -- 1. Vyd.. -- Třebíč : Akcent, 2012. -- 557 s. : il., portréty, tab., mapy
Kristián, mnich, ca 929-ca 996
Kristiánova legenda : život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily = Legenda Christiani : vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius / k vydání připravil, z latiny přeložil a poznámkami opatřil Jaroslav Ludvíkovský. -- Vyd. ve Vyšehradu 2.. -- Praha : Vyšehrad, 2012. -- 171 s., [8] s. obr. příl. : barev. il., faksim. ; 21 cm
Kučera, Rudolf, 1980-
Identity v českých zemích 19. a 20. století : hledání a proměny / Rudolf Kučera a kol.. -- Praha : Masarykův ústav AV ČR : Archiv Akademie věd České republiky, 2012. -- 263 s.
Kudrna, Ladislav, 1975-
První vietnamská válka : na pozadí osudu Ladislava Charváta / Ladislav Kudrna. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. -- 281 s., [72] s. obr. příl. : il.
Lepetit, Bernard
Les villes dans la France moderne (1740-1840) / Bernard Lepetit. -- Paris : Albin Michel, 1988. -- 490 s.

Lucemburkové ; Česká koruna uprostřed Evropy / František Šmahel, Lenka Bobková (eds.) ; ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným. -- Vyd. 1.. -- Praha : Nakl. Lidové noviny, 2012. -- 929 s. : il., mp., faksim.
Ludwig, Emil, 1881-1948
Duch a čin : rozmluvy s Masarykem / Emil Ludwig ; [svazek připravila Jana Malínská ; překlady z němčiny Jana Malínská ; překlad z polštiny Anna Plasová]. -- Praha : Ústav T.G. Masaryka : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. -- 326 s. : 1 portrét ; 22 cm. -- (Spisy T.G. Masaryka ; sv. 38)
Malypetr, Jan, 1873-1947
Paměti a projevy / Jan Malypetr ; k vydání připravila Renata Kuprová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Národní archiv, 2011. -- 299 s. : il., portréty ; 20 cm
Mejstřík, Martin, 1962-
Deník : [řekněte jim, že sametová--] / Martin Mejstřík. -- Vyd. 1.. -- Brno : Computer Press, 2010. -- 351 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm + 1 DVD
Moody, T. W. (Theodore William), 1907-1984
Dějiny Irska / Theodore W. Moody, Francis X. Martin a kolektiv ; [z anglického originálu ... přeložili Milena Pellarová a Miroslav Korbelík]. -- 3. vyd.. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. -- 499 s. : il., portréty, mapky ; 22 cm. -- (Dějiny států)
Nenička, Lubomír, 1977-
Druhá republika na Ostravsku 1938-1939 / Lubomír Nenička. -- 1. vyd.. -- Opava : Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě, 2010. -- 382 s. : il., faksim. ; 24 cm. -- (Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Supplementa ; tomus 10)
Novotný, David
Královští rychtáři ve východočeských zeměpanských městech v době předbělohorské / David Novotný. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. -- 248 s. : il., faksim.
Novotný, Gustav, 1959-
Jaroslav Bakeš (1871-1930) : lékař, na něhož se zapomnělo / Gustav Novotný. -- Praha : Historický ústav, 2012. -- 512 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm. -- (Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ; sv. 41)
Pacner, Karel, 1936-
Život novináře, aneb, "To je ten, co byl na startu Američanů na Měsíc" / Karel Pacner. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2012. -- 446 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm. -- (Paměť ; sv. 56)
Péporté, Pit
Constructing the Middle Ages : historiography, collective memory and nation-building in Luxembourg / by Pit Péporté. -- Leiden : Brill, 2011. -- 336 s. : il.. -- (National cultivation of culture ; Vol. 3) (Publications of Cludem ; Vol. 34)
Pokluda, Zdeněk, 1946-
Moravští Šternberkové : panský rod rozprostřený od Jeseníků ke Karpatům/ Zdeněk Pokluda. -- 1. vyd.. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. -- 353 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portr., mapy, geneal. tab.
Polák, František
Jak žili a umírali sovětští otroci / František Polák. -- New York : Vlastním nákladem, 1960. -- [307] s.
Rychlík, Jan, 1954-
Rozdělení Česko-slovenska 1989-1992 / Jan Rychlík. -- Vyd. ve Vyšehradu 1.. -- [Praha] : Vyšehrad, c2012. -- 428 s.
Schattenberg, Susanne
Stalins Ingenieure : Lebenswelten und Terror in den 1930er Jahren / Susanne Schattenberg. -- München : Oldenbourg, 2002. -- 457 s.. -- (Ordnungssysteme ; 11)
Schlögel, Karl, 1948-
Petersburg : das Laboratorium der Moderne, 1909-1921 / Karl Schlögel. -- [Ungekurzte Ausg., Lizenzausg.]. -- Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2009. -- 702 s. : il.. -- (Fischer ; 16720)
Schreck, Christian
Hofstaat und Verwaltung der Fürsten von Löwenstein-Wertheim-Rochefort im 18. Jahrhundert / Christian Schreck. -- Rahden/Westf. : Leidorf, 2006. -- 196 s. : il., geneal. tab.. -- (Historische Studien der Universität Würzburg ; 5)
Smith, Jay M., 1961-
The culture of merit : nobility, royal service, and the making of absolute monarchy in France, 1600-1789 / Jay M. Smith. -- Ann Arbor : University of Michigan Press, c1996. -- vii, 305 s. ; 24 cm. -- (Studies in medieval and early modern civilization)
Svátek, Richard
O smysl českých dějin : historicko - politické úvahy / Richard Svátek. -- New York : [s.n.], 1963. -- 223 s.
Šmahel, František, 1934-
Diví lidé : (v imaginaci) pozdního středověku / František Šmahel. -- Vyd. 1.. -- Praha: Argo, 2012. -- 302 s. : barev. il., faksim.
Unger, Josef, 1944-
Život na lelekovickém hradě ve 14. století : antropologická sociokulturní studie / Josef Unger ; [editor Jaroslav Malina ; grafická úprava Josef Zeman ; recenzovali Vladimír Nekuda, Josef Válka]. -- 1. vyd.. -- Brno : Georgetown, 1999. -- 192 s. : front., kresl. dokum., čb. fotodokum.. -- (Scientia ; Scientia [projekt Nadace Universitas Masarykiana])
Vaníček, Hugo, 1906-1995
Duch a síla : příspěvek k dějinám zahraničního odboje / Hugo Vaníček ; Jiří Plachý (ed.). -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2012. -- 317 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- (Paměť ; sv. 55)

Vyškovský sborník VI : sborník Státního okresního archivu Vyškov [2008] / [řídí Karel Mlateček ; vydal Státní okresní archiv Vyškov]. -- 1. vyd.. -- Slavkov u Brna : Státní okresní archiv Vyškov, 2008. -- 382 s. : čb. fot., grafy, tab.

Vyškovský sborník VII : sborník Státního okresního archivu Vyškov [2010] / [řídí Karel Mlateček ; vydal Státní okresní archiv Vyškov]. -- 1. vyd.. -- Slavkov u Brna : Státní okresní archiv Vyškov, 2010. -- 442 s. : čb. fot., grafy, tab.
Wachtel, Andrew Baruch
The Balkans in world history / Andrew Baruch Wachtel. -- Oxford : Oxford University, 2008. -- ix, 147 s. : il., mp.. -- (New Oxford World History)

What makes the nobility noble? : comparative perspectives from the sixteenth to the twentieth century / edited by Jörn Leonhard and Christian Wieland. -- Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, c2011. -- 396 s. : il. ; 24 cm. -- (Schriftenreihe der FRIAS School of History ; v. 2)
Widukind z Corvey, ca 925-ca 973
A szász történet három könyve / Widukindus Corbeius ; fordította: Magyar László András. -- Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2009. -- 109 s. : il., mp., faksim.. -- (Az Eötvös Klasszikusok sorozat ; 97. kötete)
Zenkl, Petr, 1884-1975
Tomáš G. Masaryk a idea federalisace Evropy a světa / Petr Zenkl. -- Chicago : Kruh přátel československé knihy, 1953. -- 54 s.. -- (Politická knižnice Kruhu přátel československé knihy v Chicagu ; sv. 1)
Zimmermann, Hans Dieter, 1940-
Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z něm orig. ... přel. Eva Pátková]. -- Praha : Ústav T.G. Masaryka, 2012. -- 263 s. : fotografie, mapy
Županič, Jan, 1972-
Židovská šlechta podunajské monarchie : mezi Davidovou hvězdou a křížem / Jan Županič. -- 1. vyd.. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. -- 811 s. : il. (některé barev.), portréty, erby ; 24 cm

Andrian-Werburg, Victor von, 1813-1858
"'Österreich wird meine Stimme erkennen lernen wie die Stimme Gottes in der Wüste" : Tagebücher 1839-1858 / Viktor Franz Freiherr von Andrian-Werburg ; eingeleitet und herausgegeben von Franz Adlgasser. -- Wien : Bohlau, 2011. -- 3 sv.. -- (Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs ; Bd. 98)
Leibbrandt, Irene
Die alten Stammbäume sind nun gefällt : Adel in der Literatur am Ende des Alten Reiches / Irene Leibbrandt. -- Köln : SS-Verag, 1997. -- 132 s. ; 24 cm
Widukind z Corvey, ca 925-ca 973
A szász történet három könyve / Widukindus Corbeius ; fordította: Magyar László András. -- Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2009. -- 109 s. : il., mp., faksim.. -- (Az Eötvös Klasszikusok sorozat ; 97. kötete)


Fenomén Muzeum v 19. a první polovině 20. století : [kolektivní monografie příspěvků z konference konané ve dnech 22.-23. dubna 2010 v Ústí nad Labem] / Marcela Oubrechtová, Václav Zeman (eds.). -- Ústí nad Labem : Albis International, 2011. -- 218 s. : il., faksim. ; 23 cm
Pacner, Karel, 1936-
Život novináře, aneb, "To je ten, co byl na startu Američanů na Měsíc" / Karel Pacner. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2012. -- 446 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm. -- (Paměť ; sv. 56)

Novotný, Gustav, 1959-
Jaroslav Bakeš (1871-1930) : lékař, na něhož se zapomnělo / Gustav Novotný. -- Praha : Historický ústav, 2012. -- 512 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm. -- (Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ; sv. 41)

Císař, Čestmír, 1920-
I kapky proděravějí kámen : samizdatová memoranda a jiné texty z let 1975-1989 / Čestmír Císař ; edici připravila Petra Paterová ; úvodní slovo napsal Martin Kučera ; doslov napsal Martin Růžek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Národní archiv : Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2011. -- 322 s. ; 29 cm
D'Este, Carlo, 1936-
Válečný vůdce : život Winstona Churchilla ve válce 1874-1945 / Carlo D'Este ; [přeložila Lucie Šmejkalová]. -- 1. vyd.. -- Praha : Mladá fronta, 2012-. -- sv. : il., portréty ; 24 cm

Demokracie a ústavnost / Zdeněk Pinc ... [et al.] ; uspořádal Jiří Kunc. -- 2., rozš. vyd.. -- V Praze : Karolinum, 1999. -- 302 s. ; 21 cm.
Duchoslav, Petr, 1981-
Politický vývoj Československé sociální demokracie v letech 1945-1948 : od obnovy k jejímu pohlcení KSČ / Petr Duchoslav. -- Praha : Česká strana sociálně demokratická, [2009]. -- 264 s. : il. ; 21 cm
Emmert, František, 1974-
Češi ve Wehrmachtu : zamlčované osudy / František Emmert. -- 2. vyd.. -- Praha : Auditorium, 2012. -- 205 s. ; 22 cm
Horák, Pavel, 1983-
Bohumil Laušman : politický životopis : riskantní hry sociálnědemokratického lídra / Pavel Horák. -- 1. vyd.. -- Praha : Mladá fronta, 2012. -- 378 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
Jareš, Jakub, 1983-
Náměstí Krasnoarmějců 2 : učitelé a studenti na Filozofické fakultě UK v období normalizace / Jakub Jareš, Matěj Spurný, Katka Volná a kol.. -- Praha: Filozofická fakulta UK v Praze, 2012. -- 400 s. : il.

Kommunikation durch symbolische Akte : religiöse Heterogenität und politische Herrschaft in Polen-Litauen / herausgegeben von Yvonne Kleinmann. -- Stuttgart : Franz Steiner, 2010. -- 305 s. : il. ; 25 cm. -- (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa ; Bd. 35)

Korespondence T. G. Masaryk - Antonín Švehla / editorky Eva Broklová, Vlasta Quagliatová. -- 1. vyd.. -- Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2012. -- 199 s. : fot.
Kovařík, Jiří, 1950-
Napoleon v Rusku. 2. díl, Zkáza velké armády / Jiří Kovařík. -- 1. Vyd.. -- Třebíč : Akcent, 2012. -- 557 s. : il., portréty, tab., mapy

L'Etat moderne : genèse : bilans et perpectives : Actes du Colloque tenu au CNRS à Paris, les 19-20 septembre 1989 / édités parJean-Philippe Genet. -- Paris : ditions du Centre national de la recherche scientifique, 1990. -- 352 s. : il.
Losurdo, Domenico, 1941-
Stalin : Geschichte und Kritik einer schwarzen Legende / Domenico Losurdo ; mit einem Essay von Luciano Canfora ; aus dem Italienischen von Erdmute Brielmayer. -- Köln : PapyRossa-Verl., 2012. -- 451 s.. -- (Neue kleine Bibliothek ; 183)
Malypetr, Jan, 1873-1947
Paměti a projevy / Jan Malypetr ; k vydání připravila Renata Kuprová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Národní archiv, 2011. -- 299 s. : il., portréty ; 20 cm
Mejstřík, Martin, 1962-
Deník : [řekněte jim, že sametová--] / Martin Mejstřík. -- Vyd. 1.. -- Brno : Computer Press, 2010. -- 351 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm + 1 DVD
Novotný, David
Královští rychtáři ve východočeských zeměpanských městech v době předbělohorské / David Novotný. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. -- 248 s. : il., faksim.
Picka, Ondřej
Druhá verze Berlínského programu z roku 1971 : konec Adenauerovy CDU? / Ondřej Picka. -- 1. vyd.. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd : Dokořán, 2012. -- 197 s. ; 23 cm. -- (Teritoria ; sv. 9)
Suchánek, Drahomír, 1972-
Ius exclusivae : právo exklusivity při papežských volbách / Drahomír Suchánek. -- 1. vyd.. -- Praha : Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2012. -- 270 s.

Siglová, Tereza, 1978-
Soudové zisku nenesou : spory obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. století / Tereza Siglová. -- Vyd. 1.. -- Brno : Matice moravská, 2011. -- 385 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), faksim. ; 23 cm. -- (Knižnice Matice moravské ; sv. 32)

Arendt, Hannah, 1906-1975
O revoluci / Hannah Arendtová ; [z anglického originálu ...] přeložil Daniel Štech. -- Vyd. 1.. -- Praha : OIKOYMENH, 2011. -- 293 s. ; 22 cm. -- (Knihovna novověké tradice a současnosti ; sv. 78)

Austrian nobility : social class, Austria-Hungary, nobility, Holy Roman Empire, Emperor of Austria, Domination, szlachta, Croatian nobility, Transylvania / Frederic P. Miller (ed.) ... [et al.]. -- [S.l.] : Alphascript publishing, 2010. -- 217 s. : il., mp., grafy, erby
Kubrova, Monika
Vom guten Leben : adelige Frauen im 19. Jahrhundert / Monika Kubrova. -- Berlin : Akademie Verlag, 2011. -- 422 s.. -- (Elitenwandel in der Moderne ; Bd. 12)
Rrapi, Gjergj
Die albanische Grossfamilie im Kosovo / Gjergj Rrapi ; vom Original übersetzt von Kristë Shtufi ; redigiert von Helmut Eberhart ... [et al.]. -- Wien : Bohlau Verlag, 2003. -- 145 s. : il.. -- (Zur Kunde Südosteuropas. 3, Albanologische Studien ; Bd. 4)

Schattenberg, Susanne
Stalins Ingenieure : Lebenswelten und Terror in den 1930er Jahren / Susanne Schattenberg. -- München : Oldenbourg, 2002. -- 457 s.. -- (Ordnungssysteme ; 11)

Brinkmann, Inga, 1977-
Grabdenkmäler, Grablegen und Begräbniswesen des lutherischen Adels : adelige Funeralrepräsentation im Spannungsfeld von Kontinuität und Wandel im 16. und beginnenden 17. Jahrhundert / Inga Brinkmann. -- Berlin : Deutscher Kunstverlag, c2010. -- 432 s. : il.. -- (Kunstwissenschaftliche Studien ; Bd. 163)
Warnke, Martin, 1937-
Hofkünstler : zur Vorgeschichte des modernen Künstlers / Martin Warnke. -- Köln : DuMont, 1985. -- 400 s. ; 23 cm. -- (DuMont's Bibliothek der Kunstwissenschaft)

Urbášek, Pavel, 1959-
Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969 / Pavel Urbášek, Jiří Pulec. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. -- 433 s. ; 21 cm. -- (Monografie)