Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

Prague Papers on the History of International Relations 2011/2Prague Papers on the History of International Relations, No. 2, 2011, ISSN 1803-7356.

Title Page | PDF
Front Matter | PDF
Contents | PDF
Articles
Westeuropäer als Informationsquelle über Russland (pp. 11-22)
Dana Picková, Valburga Vavřinová
Key words: Moscow Rus’ and the West, merchants and diplomats as informants, travelogues, Siegmund von Herberstein

Trojans, Franks and Their Enemies: French Genealogical Imagination and Its Historical Transformations in the Sixteenth Century (pp. 23-39)
Ivo Budil
Key words: Trojans, Franks, French, Genealogical Imagination, Historical Transformations, 16th Century
PDF

Changes in the Building Stock and Their Effect on Cityscapes in Towns of the Austro-Hungarian Monarchy (pp. 40-57)
Mónika Pilkhoffer
Key words: Building Stock, Cityscape, Austro-Hungarian Monarchy
PDF

The British Attitudes to the Mahdist and the Italian Activities in East Africa, 1885–1896, and the Conquest of Dongola (pp. 58-68)
Jaroslav Valkoun
Key words: British Empire, the Mahdists, Italian Activities, East; Africa, 1885–1896, Dongola, British-Egyptian Relations

The Austria-Russian Entente and the Ottoman Empire at the Beginning of the 20th Century (pp. 69-76)
Roman Kodet
Key words: Austria-Russian Entente, the Ottoman Empire, the Beginning of the 20th Century
PDF

Die Übereinkunft Österreich-Ungarns mit der Türkei im Zusammenhang mit der Annexion Bosniens und der Herzegowina (pp. 77-85)
Aleš Skřivan, Sr.
Key words: The Balkans, Austria-Hungary, Bosnian Annexation Crisis, Turkey

Das Thronwechselprogramm der Militärkanzlei Erzherzog Franz Ferdinands aus dem Jahr 1911 (pp. 86-109)
Richard Lein
Key words: Archduke Franz Ferdinadn, Austria-Hungary, Dynasty Policy
PDF

Panslawismus in der russischen und in der sowjetischen Außenpolitik 1914–1991 (pp. 110-131)
Géza Gecse
Key words: Panslavism, Russian Foreign Policy, Soviet Foreign Policy, 1914-1991
PDF

Great Britain and the Road to the Rhineland Pact (March–July 1925): A Contribution to the Issue of Collective Security in the 1920s (pp. 132-147)
Lukáš Novotný
Key words: Great Britain, Collective Security, Rhineland Pact, 1925
Events
Charles University Scholars as Ciudad de la Luz’s Guests (pp. 151-152)
Eliana Antia Conte
PDF
Reviews
Roman Míšek, František Ondráš, Miroslav Šedivý: Egypt v době Muhammada Alīho [Egypt in the time of Muhammad Alī], Praha 2010 (p. 157)
Roman Kodet
PDF
Radko Břach: Die Tschechoslowakei und Locarno. Europäische
Variationen, München 2011 (pp. 158-159)
Lukáš Novotný
PDF
Authors | PDF

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 29.3. se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

Dne 27.3. se ruší konzultační hodiny doc. Pickové.

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014