Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Závazné pokyny pro autory

Použité písmo:
Times New Roman, velikost: 12, zarovnání: do bloku, řádkování: jednoduché.

Poznámkový aparát:
umístěný pod čarou, písmo Times New Roman, velikost 10, řádkování jednoduché.

 

Způsob citování:
1a. P. URBANITSCH, Großbritannien und die Verträge von Locarno, Diss., Wien 1968, p. 185.
1b. E. EICKHOFF, Venedig, Wien und die Osmanen: Umbruch in Südosteuropa 1645–1700, München 1970, S. 410.
 
2. Y. NAKASH, Fiscal and Monetary Systems in the Mahdist Sudan, 18811898, in: International Journal of Middle East Studies, Vol. 20, No. 3, 1988, pp. 365–385.
 
3. L. BITTNER - A. F. PRIBRAM - H. SRBIK et al. (Hrsg.), Österreich-Ungarns Außenpolitik von der Bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914. Diplomatische Aktenstücke des österreichisch-ungarischen Ministeriums des Äußeren (weiter nur ÖUA), Bd. 1, Wien, Leipzig 1930, Anlage zur Nr. 99, S. 112–113.
 
4a. Telegramm Szögyénys, Nr. 286, 16. 12. 1908. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (weiter nur HHStA), Politisches Archiv III, Preussen (Deutschland), Kt. 166, Berichte 1908 III–XII.
4b. The National Archives, London, Kew (further only TNA), CAB 23/49, War Cabinet and Cabinet, Conclusions, Cabinet 17 (25), March 20th, 1925.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve dnech 17.10.- 27.10. ze zdravotních důvodů odpadají konzultace a veškerá výuka dr. Valkouna.

17. říjen 2017

Od pondělí 23. října do pátku 3. listopadu se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Soukupa.

V následujích třech týdnech (25. října, 1. listopadu a 8. listopadu) se z důvodu služební cesty do zahraničí ruší veškerá výuka i...

02. říjen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014