Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Závazné pokyny pro autory

Použité písmo:
Times New Roman, velikost: 12, zarovnání: do bloku, řádkování: jednoduché.

Poznámkový aparát:
umístěný pod čarou, písmo Times New Roman, velikost 10, řádkování jednoduché.

 

Způsob citování:
1a. P. URBANITSCH, Großbritannien und die Verträge von Locarno, Diss., Wien 1968, p. 185.
1b. E. EICKHOFF, Venedig, Wien und die Osmanen: Umbruch in Südosteuropa 1645–1700, München 1970, S. 410.
 
2. Y. NAKASH, Fiscal and Monetary Systems in the Mahdist Sudan, 18811898, in: International Journal of Middle East Studies, Vol. 20, No. 3, 1988, pp. 365–385.
 
3. L. BITTNER - A. F. PRIBRAM - H. SRBIK et al. (Hrsg.), Österreich-Ungarns Außenpolitik von der Bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914. Diplomatische Aktenstücke des österreichisch-ungarischen Ministeriums des Äußeren (weiter nur ÖUA), Bd. 1, Wien, Leipzig 1930, Anlage zur Nr. 99, S. 112–113.
 
4a. Telegramm Szögyénys, Nr. 286, 16. 12. 1908. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (weiter nur HHStA), Politisches Archiv III, Preussen (Deutschland), Kt. 166, Berichte 1908 III–XII.
4b. The National Archives, London, Kew (further only TNA), CAB 23/49, War Cabinet and Cabinet, Conclusions, Cabinet 17 (25), March 20th, 1925.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 29.3. se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

Dne 27.3. se ruší konzultační hodiny doc. Pickové.

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014