Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Prague Papers in the History of International Relations 1998/2

Prague Papers on the History of International Relations 1998/2Prague Papers on History of International Relations, No. 2, 1998, ISBN 80-85899-49-3.
Title Page | PDF
Front Matter | PDF
Contents | PDF
Articles
Die englische Ostindische Gesellschaft als ein Phänomen der Außenpolitik 1765–1769 (pp. 211-236)
Michal Wanner
Key words: English East company, Foreign Policy, Modern Period, Colonial History
PDF

Zu einigen außenpolitischen und militärischen Aspekten des bayrischen Erbfolgekrieges (pp. 237-264)
František Stellner
Key words: Foreign Policy, Modern Period, Military Aspects, Bavarian War
PDF

Außenpolitische Aspekte des Ausgleichversuches mit den Tschechen im Jahre 1871 (pp. 265-284)
Thomas Kletečka
Key words: Foreign Policy, Bohemian Lands, 1871, Bohemia
PDF

Zur Entstehung der Allianz zwischen Frankreich und Rußland 1888–1894 (pp. 285-297)
Aleš Skřivan, Sr.
Key words: French-Russian Alliance, International Relations, Europe, 1888-1894
PDF

Die polnische Frage in der Politik der Mittelmächte am Beginn des Ersten Weltkrieges (pp. 298-312)
Jan Županič
Key words: Polish Question, Foreign Policy, First World War, Central Powers
PDF

Bestrebungen der Tschechoslowakei um eine wirtschaftliche Organisation Mittel- und Südosteuropas 1918–1930 (pp. 313-337)
Drahomír Jančík
Key words: Czechoslovakia, 1918-1930, Central Europe, Economy
PDF

British Foreign Policy in the Balkans in the Years 1939–1941 (pp. 338-343)
Miroslav Tejchman
Key words: British Foreign Policy, the Balkans, 1939-1941, the Second World War
PDF

The Validity of the Munich Agreement and the Process of its Repudiation during the Second World War as Seen from a Czechoslovak Perspective (pp. 343-364)
Jan Kuklík
Key words: Czechoslovakia, the Second World War, Munich Agreement
PDF
Agressor Stalin? Zur aktuellen Forschungskontroverse über die sowjetische Außen- und Militärpolitik 1941 (pp. 366-382)
Bianka Pietrow-Ennker
Key words: Stalin, Foreign Policy, USSR, 1941, Military Policy
PDF
Der Umgang mit der NS-Vergangenheit in der Öffentlichkeit der Nachkriegszeit (pp. 383-414)
Axel Schildt
Key words: Germany, National Socialism, Postwar Period, Public
PDF
Reviews
František Honzák, Marek Pečenka, František Stellner, Jitka Vlčková, Evropa v proměnách staletí (Europe through Centuries), Prague 1997, Libri, 2nd Edition, 768 p. (p. 415)
Martin Kovář
PDF
Miloslav Krása, Dagmar Marková, Dušan Zbavitel, Indie a Indové. Od dávnověku k dnešku (Die Inder und Indien. Von der Vorzeit bis in die Gegenwart), Praha, Vyšehrad 1997, 472 Seiten, illustriert, Bibl., Landkarten, Register (pp. 416-418)
Michal Wanner
PDF
Aleš Skřivan, Japonská válka 1931-1945 (der japanische Krieg 1931-1945), Praha, Nakladatelství Libri 1997, 553 Seiten, 1. Auflage (pp. 419-421)
František Stellner
PDF
Authors | PDF

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 29.3. se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

Dne 27.3. se ruší konzultační hodiny doc. Pickové.

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014