Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Prague Papers in the History of International Relations 2010/2

Prague Papers on the History of International Relations 2010/2
Prague Papers on the History of International Relations, No. 2, 2010, ISSN 1803-7356.
Title Page | PDF
Front Matter | PDF
Contents | PDF
Articles
Papal Elections and the Influence of Secular Authority  (Part I – From the Beginning of Papal Elections to the End of the 9th Century) (pp. 11-20)
Drahomír Suchánek
Key words: Papal elections, influence, secular authority

Die ersten russisch-habsburgischen Abkommen und ihre Auswirkung auf den Machtkampf in Mitteleuropa an der Wende des 15. und 16. Jahrhunderts (pp. 21-35)
Dana Picková
Key words: Russian-Habsburg Agreements, Alliance against the Jagellons, Struggle for Hungary

Hamburg and the Eurasian Trade 1721–1744 (pp. 37-45)
Michal Wanner
Key words: Hamburg, Eurasian Trade, 18th Century, Colonial Policy
PDF
Vom Kameralismus zur Volkswirtschaft: Die deutsche Tradition der „Staatswissenschaft“ bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts (pp. 47-62)
Hans-Christof Kraus
Key words: 20th Century, Cameralism, German "Staatswissenchaft"
PDF
The Second Partition of Poland (pp. 63-82)
Viktor Sautin
Key words: The Second Partition of Poland, Great Powers Policy
PDF | Abstract - CZE | Abstract - ENG
Egypt under Khedive Ismail (pp. 83-94)
Jaroslav Valkoun
Key words: Egypt, Khedive Ismail, British-Egyptian Relations, British-French Cooperation, Dual Control, Cotton, Debts
PDF | Abstract - CZE | Abstract - ENG
The Contribution to the History of the Ottoman Navy in the 19th Century and before the First World War (pp. 95-102)
Roman Kodet
Key words: Ottoman Navy, 19th Century, Period before the First World War
PDF | Abstract - CZE | Abstract - ENG

Der Anfang des Zerfalls der europäischen Ordnung? Zur Situation nach den Balkankriegen (pp. 103-109)
Aleš Skřivan Sr.
Key words: The Balkan Wars, Situation before WWI, Great Powers Policy
PDF | Abstract - CZE | Abstract - ENG | Abstract - GER
Die Nostrifikation in der Tschechoslowakei als ein Beispiel des Wirtschaftsnationalismus nach 1918? (pp. 111-124)
Radek Soběhart
Key words: Economical Nationalism, Czechoslovakia, Nostrification
PDF

Treaty of Trianon – 90th Aniversary. To the Negotiations about Peace Treaty with Hungary (December 1919 – June 1920) (pp. 125-146)
Andrej Tóth
Key words: History, 20th Century, Hungary, Policy, Paris Peace Conference, Peace Treaty of Trianon

Italy, Ethiopia, and the Walwal Incident in 1934 (pp. 147-160)
Jan Záhořík
Key words: Italy, Ethiopia, Walwal Incident
PDF

The Sudetendeutsche Problem in 1936 in Reports of the British Legation in Prague (pp. 161-181)
Lukáš Novotný
Key words: The Sudetendeutsche Problem, 1936, Reports of the British Legation in Prague
PDF | Abstract - CZE | Abstract - ENG
Thatcherism and the New Right in Britain (Intellectual Sources and Components) (pp. 183-196)
Gergely Egedy
Key words: Thatcherism, New Right in Britain, Intellectual Circles
PDF
Reviews
Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Bd. XI: Soziale Strukturen, 2. Teil, Kartenband. Bearbeitet von Helmut Rumpler und Martin Seger, Wien 2010 (pp. 201-202)
Roman Kodet)
PDF
Marek Příhoda & Hana Vaňková (eds.), Slovanské jazyky a literatury: hledání identity, sborník příspěvků z konference mladých slavistů konané 22.–23. října 2008 (Slavonic Languages and Literatures: Search for Identity, Memorial Volume from the Conference of Young Slavists, 22.–23. October 2008), Praha – Červený Kostelec 2009 (pp. 203-205)
Stanislav Tumis
PDF

Dan Diner: Porozumět dvacátému století (Das Jahrhundert verstehen – eine
universalhistorische Deutung), Brno 2010 (p. 206)
Lukáš Novotný
PDF
Authors | PDF

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší konzultační hodiny a bakalářský a diplomový seminář prof. Kováře.

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014