Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Akademický rok 2008/2009

Seminář nejnovějších dějin
Protestantské náboženské menšiny v Srbsku v letech 1945-1953
Samuel Beneš
PDF
Československo-pol'ský spor o Javorinu v kontexte bilaterálních vzt'ahov medzivojnového obdobia (1921-1939)
Pavol Jakubec
PDF
Rezoluce OSN o rozdělení Palestiny a konec Britského mandátu (příspěvek ke studiu vzniku státu Izrael v letech 1945-1949)
Markéta Kučerová
PDF
Velká Británie a Britové očima představitelů vybraných profesí v meziválečném Československu
Libor Tomáš
PDF
Seminář novověkých dějin
Válka císaře a jeho spojenců s Osmanskou říší v letech 1683-1699
Jiří Boritzka
PDF
Příspěvek k problematice nástupnictví na anglickém trůnu po Jindřichovi VIII. Tudorovi
Jan Chlubna
PDF
Francouzská politika v období válek o španělské dědictví
Petra Kodetová (Vančurová)
PDF
Povaha a význam objevných plaveb v době Alžběty I. Anglické
Veronika Marková
K charakteru a významu portugalských aktivit v Maroku (1415-1769)
Karel Staněk
PDF
Reflexe společenských a politických poměrů pozdně tudorovské a raně stuartovské Anglie v díle Williama Shekspeara
Michaela Zemanová
PDF
Seminář středověkých dějin
Vojenství a válečné aktivity v raném středověku a jejich vliv na proměny společnosti
Jan Šťastný
PDF
Seminář obecných a komparativních dějin
Místa paměti a kulturní dědictví. Na příkladu Kutné Hory
Linda Kovářová
PDF
Císař Nero v anglickém historickém dramatu 17. století
Jana Kubelková
PDF
Argumentace historickým příkladem ve společenskovědních textech konce 19. a počátku 20. století v komparativní perspektivě: Masaryk, Unamuno, Dmowski, Gökalp
Milan Scholz
PDF
Britské sufražetky a sufražistky (1900-1914). Proměna strategie a taktiky jako cesta ke konstrukci stereotypu
Lenka Vytlačilová
PDF

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. listopad 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. listopad 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014