Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Akademický rok 2009/2010

Seminář nejnovějších dějin
Vietnamská válka za prezidentství Lyndona B. Johnsona (1963-1969)
Václav Adámek
PDF
Franklin Delano Roosevelt (1882-1945). Portrét 32. prezidenta USA
Tomáš Bělohlávek

Varšavská smlouva. Počátky a krize
Matěj Bílý

Příčiny občanské války v Koreji
Kamil Brožek
Fenomén Medjugorje a jeho následné vyšetřování církevními činiteli v letech 1981-1984
Petr Hanuš
Československá zahraniční politika 1945-1950
Petr Kadlec
Československo-arabské vztahy v meziválečném období. Politické a hospodářské vztahy meziválečného Československa k arabským zemím Blízkého východu
Tomáš Klusoň
Československo – americké diplomatické vztahy v době Pražského jara v kontextu politiky détente
Kateřina Kramešová
PDF
A země se třásla: reflexe zemětřesení ve Skopji (1963) a Banja Luce (1969)
Mihad Mujanović
Jugoslávské vojsko ve vlasti a operace Halyard
Marek Skřipský
PDF
Hollywoodský blacklist - doba, ideologie a filmový průmysl
Daniel Srch
Československá pomoc rozvojovým zemím severní Afriky v 60. letech 20. století
Tomáš Studenovský
Znovusjednocení Německa jako cíl politiky SRN, 1989-1990
Věra Žemličková
PDF
Seminář novověkých dějin
Idea státu rakouského z pohledu následníků trůnu arcivévodů Rudolfa, Františka Ferdinanda d'Este a Karla
Kamila Mádrová
Obraz šlechty v oficiální dramatice 2. poloviny 19. století
Marcela Magdová
Dynastická politika sasko-cobursko-gothajského rodu v prvej polovici 19. storočia
Antónia Rišková
Politika Německa vůči Rusku na přelomu 1917-1918
Jakub Šulc
Každodennost v zajateckých táborech Rakouska-Uherska za 1. světové války
a jejich obraz v deníku Alessandra Pennasilica
Miriam Tůmová
PDF
Geogre Jeffreys, a deo rex, a lege rex. George Jeffreys, král od Boha, zákon od krále
Hana Veselá
Seminář středověkých dějin
Osobnost Jindřicha z Isernie z pohledu jeho epistolárních formulářù
Jan Dientsbier
Cantigas de Santa Maria jako prostředek sebeprezentace krále Alfonse X. Učeného
Matouš Jaluška
Dějiny řádu augustiniánů poustevníků (13.-16. století)
Eva Záhořová
PDF

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. listopad 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. listopad 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014