Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Akademický rok 2010/2011

Seminář nejnovějších dějin
Politika apartheidu v Jihoafrické unii (Jihoafrické republice) po druhé světové válce a její reflexe v zahraničí na příkladu události v Sharpeville v roce 1960
Eliška Bažantová

Sociální aspekty ideologie Britské unie fašistů a německé NSDAP v komparativní perspektivě
Ondřej Cinkajzl
Vojenské a politické souvislosti výstavby Maginotovy linie
Ivo Formánek
Príspevok k problematike verejného pôsobenia študentských hnutí v Spojených štátoch amerických v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia
Daniel Hochmuth
PDF
Spolková republika Nemecko v bezpečnostnom systéme Západu, 1969-1974
Tomáš Kminiak
PDF
První britská žádost o vstup do EHS a její odraz v britském tisku (1961-1963): Příspěvek k dějinám Velké Británie ve 20. století
Lukáš Nevrkla
Výroba zbraní pro Wehrmacht a armády spojenců Německa v českých zbrojovkách za Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1945
Pavel Pojikar
Československo-rumunské vztahy v letech 1944-1948
Filip Šisler
PDF
Apollo - člověk na Měsíci
Marek Švancara
Seminář novověkých dějin
Ženy a otázka irské nezávislosti
Olga Blažková
Latinskoamerická emancipace v kontextu mezinárodní velmocenské politiky v letech 1815-1826
Petr Hertel
Recepce Friedricha Ludwiga Jahna a jeho idejí v Německém turnerském svazu
Martin Klement

Švédská zahraniční politika v prvních letech vlády Karla XI.
Martin Liška
K společenskému postavení židovské menšiny v Německu v letech 1871-1890
Helena Plíčková
Chotkové a Žofie Chotková
Lucie Tyrnerová

Vývoj výchovy v rakouských šlechtických rodinách od počátku 19. století do 1. poloviny 20. století
Zuzana Vašáková
Seminář středověkých dějin
Rozhodující momenty dějin luterské reformace v korespondenci Martina Luthera a Philipa Melanchthona
Kateřina Brdlíková

Cestování na Blízký východ na rozhraní středověku a novověku
Vojtěch Homolka
Latinská legenda raného středověku jako pramen christianizace střední Evropy
Jakub Izdný
Dvorská láska ve vrcholném a pozdním středověku
Blanka Salmonová
Seminář obecných a komparativních dějin
Jocismus: sociálne hnutie katolíckej cirkvi v 1. polovici 20. storočia
Jakub Štofaník

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. listopad 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. listopad 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014