Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

SZZK a BZZK v květnu/červnu 2017

1) Závazné termíny pro SZZK v květnu/červnu 2017 platné pro všechny studenty oboru Historie-obecné dějiny (HOD)

Termín státní zkoušky: 22. 5. - 2. 6. 2017

Do čtvrtka 20. 4. 2017 v souladu s Opatřením děkana č. 18/2016 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací a "Sdělení SO k postupu přihlášení a kontroly před BZK/SZK (jaro 2017)" odevzdat dva svázané výtisky diplomové práce s podepsaným prohlášení studenta a elektronicky vložit diplomovou práci do SIS a do 17. 4. 2017 podat přihlášku k SZZK dle harmonogramu AR.

Termín státní zkoušky: 12. 6. – 23. 6. 2017

Do čtvrtka 11. 5. 2017 v souladu s Opatřením děkana č. 18/2016 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací a "Sdělení SO k postupu přihlášení a kontroly před BZK/SZK (jaro 2017)" odevzdat dva svázané výtisky diplomové práce s podepsaným prohlášení studenta a elektronicky vložit diplomovou práci do SIS a do 9. 5. 2017 podat přihlášku k SZZK dle harmonogramu AR.

2) BZK pro obor Historie (HS) v květnu/červnu 2017 organizuje Ústav českých dějin (ÚČD).

3) Závazné termíny pro BZK v květnu/červnu 2017 platné pro obor Historie - Evropská studia (HES):

Termín státní zkoušky: 22. 5. – 2. 6. 2017

Do čtvrtka 20. 4. 2017 v souladu s Opatřením děkana č. 18/2016 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací a "Sdělení SO k postupu přihlášení a kontroly před BZK/SZK (jaro 2017)" odevzdat dva svázané výtisky diplomové práce s podepsaným prohlášení studenta a elektronicky vložit diplomovou práci do SIS a do 17. 4. 2017 podat přihlášku k SZZK dle harmonogramu AR.

Termín státní zkoušky: 12. 6. – 23. 6. 2017

Do čtvrtka 11. 5. 2017 v souladu s Opatřením děkana č. 18/2016 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací a "Sdělení SO k postupu přihlášení a kontroly před BZK/SZK (jaro 2017)" odevzdat dva svázané výtisky diplomové práce s podepsaným prohlášení studenta a elektronicky vložit diplomovou práci do SIS a do 9. 5. 2017 podat přihlášku k SZZK dle harmonogramu AR.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Do pátku 8. září máte možnost podat přihlášku do 2. kola výběrového řízení na stipendijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro letní semestr roku 2017/2018. Své přihlášky můžete odevzdávat na sekretariátu ÚSD (v úředních hodinách) nebo na...

05. září 2017

Historie - evropská studia (HES)

11. září

12. září

Historie (HS)

11. září - ...

28. srpen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014