Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Dvacáté století - 2014/1

Dvacáté století - The Twentieth Century, No. 1, 2014, ISSN 1803-750X

Studie/Studies

 

"Ta záštiplná antikomunistická propaganda". Od klasického antikomunistického cyklu k filmům Red Scare
Martin Mišúr
s. 9-23The Communist Party of Czechoslovakia and the Voice of America: A Contribution to the History of the Battle for Hearts and Minds
Daniel Srch
s. 24-41Policy of Czechoslovakia towards Chile 1973-1980
Michal Zourek
s. 42-60The Origins of the Left-Wing Terrorism in Italy after 1968
Mikuláš Pešta
s. 61-73Courts of Honour in the Post-War Soviet Union
Jan Adamec
s. 74-84CIA a invaze v Zátoce sviní. Proč Kennedyho administrativa nepodpořila vylodění kubánských exulantů
Václav Kotrman
s. 85-102Impéria ve střetu o střední Asii. Příčiny druhé britsko.afghánské války v souvislosti mocenského boje Velké Británie a Ruska o vliv ve střední Asii v letech 1873-1878
Jiří Kárník
s. 103-125Personální politika Viléma II. v německých a pruských politických institucích v éře tzv. liebenberského kruhu
František Stellner - Radka Vaníčková
s. 126-139Sbližování Itálie a Německa ve druhé polovině třicátých let a Hitlerova návštěva Řím na jaře 1938
Marek Šmíd
s. 140-153

Recenze

 

Olson, Daron W., Vikings across the Atlantic: Emigration and the Building of a Greater Norway, 1860-1945, University of Minnesota Press, Minneapolis 2013, 296 pages
Pavol Jakubec
s. 155-157Glišović, Dušan - Andrić, Ivo Kraljevina Jugoslavia i Treći Rajh 1939-1941. Prilog proučavanju jugoslovenskih i srpskih političkih i kulturnih odnosa sa Nemačkom, Austro-Ugarskom i Austrijom, Služebnik glasnik, Beograd 2012, 855 stran
Milan Sovilj
s. 160-164Jarinkovič, Martin, Slovensko a Juhoslávia v rokoch II. Svetovej vojny, Klub priatelov Múzea SNP, Banská Bystrica 2012, 160 stran
Milan Sovilj
s. 165-168Koura, Jan, Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945-1953, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013, 250 stran
Václav Kotrman
s.169-170Pedro Corral, Zběhové. Občanská válka, o které nechce nikdo vyprávět, nakladatelství L. Marek, Chomutov 2013, 521 stran
Mikuláš Pešta
s. 171-172 

 

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší konzultační hodiny a bakalářský a diplomový seminář prof. Kováře.

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014