Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Dvacáté století - 2014/1

Dvacáté století - The Twentieth Century, No. 1, 2014, ISSN 1803-750X

Studie/Studies

 

"Ta záštiplná antikomunistická propaganda". Od klasického antikomunistického cyklu k filmům Red Scare
Martin Mišúr
s. 9-23The Communist Party of Czechoslovakia and the Voice of America: A Contribution to the History of the Battle for Hearts and Minds
Daniel Srch
s. 24-41Policy of Czechoslovakia towards Chile 1973-1980
Michal Zourek
s. 42-60The Origins of the Left-Wing Terrorism in Italy after 1968
Mikuláš Pešta
s. 61-73Courts of Honour in the Post-War Soviet Union
Jan Adamec
s. 74-84CIA a invaze v Zátoce sviní. Proč Kennedyho administrativa nepodpořila vylodění kubánských exulantů
Václav Kotrman
s. 85-102Impéria ve střetu o střední Asii. Příčiny druhé britsko.afghánské války v souvislosti mocenského boje Velké Británie a Ruska o vliv ve střední Asii v letech 1873-1878
Jiří Kárník
s. 103-125Personální politika Viléma II. v německých a pruských politických institucích v éře tzv. liebenberského kruhu
František Stellner - Radka Vaníčková
s. 126-139Sbližování Itálie a Německa ve druhé polovině třicátých let a Hitlerova návštěva Řím na jaře 1938
Marek Šmíd
s. 140-153

Recenze

 

Olson, Daron W., Vikings across the Atlantic: Emigration and the Building of a Greater Norway, 1860-1945, University of Minnesota Press, Minneapolis 2013, 296 pages
Pavol Jakubec
s. 155-157Glišović, Dušan - Andrić, Ivo Kraljevina Jugoslavia i Treći Rajh 1939-1941. Prilog proučavanju jugoslovenskih i srpskih političkih i kulturnih odnosa sa Nemačkom, Austro-Ugarskom i Austrijom, Služebnik glasnik, Beograd 2012, 855 stran
Milan Sovilj
s. 160-164Jarinkovič, Martin, Slovensko a Juhoslávia v rokoch II. Svetovej vojny, Klub priatelov Múzea SNP, Banská Bystrica 2012, 160 stran
Milan Sovilj
s. 165-168Koura, Jan, Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945-1953, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013, 250 stran
Václav Kotrman
s.169-170Pedro Corral, Zběhové. Občanská válka, o které nechce nikdo vyprávět, nakladatelství L. Marek, Chomutov 2013, 521 stran
Mikuláš Pešta
s. 171-172 

 

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve dnech 17.10.- 27.10. ze zdravotních důvodů odpadají konzultace a veškerá výuka dr. Valkouna.

17. říjen 2017

Od pondělí 23. října do pátku 3. listopadu se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Soukupa.

V následujích třech týdnech (25. října, 1. listopadu a 8. listopadu) se z důvodu služební cesty do zahraničí ruší veškerá výuka i...

02. říjen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014