Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost - Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.

Editor kolektivních monografií

IRA Jaroslav - de JONG Jan - TARAFÁS Imre (eds.): Identity, Nation, City: Perspectives from the TEMA Network. Budapest: Atelier, 2015.

KLUSÁKOVÁ Luďa - MOLL MArtin, co-edited with IRA Jaroslav - LARGUECHE Aladin - SARGENT Andrew - KALIVODOVÁ Eva (eds.): Crossing Frontiers, Resisting Identities. Pisa: Edizioni Plus, 2010.

 

Odborné studie a články

IRA Jaroslav: "Používání a zneužívání poznámek pod čarou", in: Dějiny - Teorie - Kritia 2/2016, s. 285-299.

IRA Jaroslav: Topografie paměti: Reálná a imaginární místa kulturního vzpomínání", In: Lenka ŘEZNÍKOVÁ a kol., Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 55-88.

IRA Jaroslav: "Paměť v národní a transnacionální perspektivě", In: Lenka ŘEZNÍKOVÁ a kol., Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 347-383.

IRA Jaroslav: "Město", in: Lucie STORCHOVÁ a kol., Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, s. 338-355.

IRA Jaroslav: "TWG4: Work, Gender, and Society on Frontiers and Identities", in: KLUSÁKOVÁ Luďa, MOLL Martin (eds.), Crossing Frontiers and Resisting Identities. Pisa: Edizioni Plus, 2010, s. 303-313.

LARGUECHE Aladin - SARGENT Andrew - KALIVODOV8 Eva - IRA Jaroslav: "Resistance in the Field of Frontiers and Identities: A new connecting theme or an interdisciplinary tool for comparative research?" In: Luďa KLUSÁKOVÁ, Martin MOLL (eds.), Crossing Frontiers and Resisting Identities. Pisa: Edizioni Plus, 2010, s. 103-121.

IRA Jaroslav - SARGENT Andrew - LARGUECHE Aladin - KALIVODOVÁ Eva: "Outcomes and Outlooks: Resistance after the Case Studies," In: Luďa KLUSÁKOVÁ, Martin MOLL (eds.), Crossing Frontiers and Resisting Identities. Pisa: Edizioni Plus, 2010, s. 223-244.

IRA Jaroslav: "Creating Local and Broader Identities: Historical Monographs on Bohemian, Moravian, and Galician Towns (1860-1900)", in: KLUSÁKOVÁ Luďa, TEULIERES Laure (eds.), Frontiers and Identities: Cities in Regions and Nations. Pisa: Edizioni Plus, 2008, s. 251-266.

IRA Jaroslav- SUŠOVÁ Veronika - KROCOVÁ Martina: "The Notion of Good Citizenship (1848-1918): The Austria-Hungary Empire in Czech Perspective", in: Steven G. ELLIS, Gudmundur HÁLFDANARSON, Kathy ISAACS (eds.): Citizenship in Historical Perspective. Pisa: Edizioni Plus, 2006, s. 163-179.

IRA Jaroslav: "Dějiny politických pojmů: nové roviny, nové přístupy a nové otázky", in: Dějiny - Teorie - Kritika 2/2004, s. 213-136.

 

Popularizační články

IRA Jaroslav: "Nacionalismy staré a nové: konec jedné epochy, nový počátek, či metamorfóza?" in: CI Time: Odborný analytický měsíčník 2015, r. 5., č. 8., s. 8-10.

 

Zprávy

IRA Jaroslav - KOVÁŘOVÁ Linda: "Město a společnost v evropské historii" in: Lidé Města 2012, r. 14, č. 1, s. 177-182.

IRA Jaroslav - TINKOVÁ Daniela: "Vnímání prostorů: "naše" a "jejich": Přínos a možnosti komparativní metody pro studium sociálních procesů: utváření regionů, kulturních hranic a identity", In: Český časopis historický 2008, č. 1, s. 212-213.

IRA Jaroslav - KLUSÁKOVÁ Luďa: "Komparativní historie a evropská města", in: Lidé města 2008, r. 10, č. 3.

IRA Jaroslav, "Territorial Frontiers - Urban Identities: discussing terms and methods", in: Vanna Tallinn. 2008, r. XIX (XXIII), s. 232-237.

IRA Jaroslav a kol.:"Osmá mezinárodní konference urbánních dějin" in: Český časopis historický. 2007, r. 105, č. 2, s. 526-530.

 

Mezinárodní konference

IRA Jaroslav: "Urban Histories as Loci of Critical Public Spheres", in: 13th International Conference of Urban History. European Association of Urban History (EAUH), Helsinky, 24.-27. srpna 2016.

IRA Jaroslav: "Historické monografie českých, moravsých a haličských měst jako nástroje pro formování lokální a národní identity (1860-1900)", in: Historiografie s městem spojená: Historiografie o městech a historiografie ve městech / Stadt und Geschichtsschreibung: Geschichtsschreibung über Städte und Geschichtsschreibung in Städten. 35. mezinárodní konference AHMP, Praha, 4.-5. října 2016.

IRA Jaroslav: "Uses of Small Town Heritage in the Past", in: The City that Adapts: Interviewiong Societies, Cultures and the Built Environment. Routes towards Sustainability, Ferrara, 4. prosince 2015.

IRA Jaroslav: "Collective Memories and Stories of Place: Comenius and Leszno", in: Towards a Common Past? Conflicting Memories on Contemporary Europe. Nordic Network in Memory Studies, Lund, 14.-16. května 2012.

IRA Jaroslav: "Comparative Approach and Historical Representations of Towns", in: 10th International Conference of Urban History. EAUH, Gent, 1-4. září 2010.

IRA Jaroslav: "The Polyconceptual Cities?", in: 9th International Conference on Urban History. EAUH, Lyon, 27-30. srpna 2008.

IRA Jaroslav: "Creating (not only) Local Identity: Historical monographs of Czech towns (1860-1900)", in: 8th International Conference on Urban History. EAUH, Stockholm, 30. srpna - 2. září 2006.

 

Organizace konferencí a konferenčních sekcí

Člen místního organizačního výboru 11. Mezinárodní konference urbánních dějin "Cities and Societies in Comparative Perspective" (Praha 2012), pořádané European Association of Urban History (EAUH), www.eauh2012.com

KLUSÁKOVÁ LuDá, IRA Jaroslav, OZOUF-MARIGNIER Marie-Vic: "Small Tiwns in Europe and Beyond, 20th21st Century", 12th International Conference of Urban History, EAUH, Lisabon, 3.-6. září 2014.

KLUSÁKOVÁ Luďa, IRA Jaroslav, XYDOPOULOS Yannis: "Cities making Regions, Regions making their Cities", 10th International Conference of Urban History, EAUH, Gent, 1.-4. září 2010.

 

Projekty

2016-2018: Vnitřní soutěž FF UK o rozvojové prostředky: FF_16_TO1_23: Inovace kurzů TEMA a jejich rozšíření pro širší okruh studentů (spoluřešitel)

2011-2014: standardní grant GAČR, FLÚ AVČR, č. GAP410/11/1201 (externí spoluřešitel; hlavní řešitelka Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D.), Název: "Jan Amos Komenský jako místo paměti. Polyvalentní imaginace paměti a (re)konstruování kánonu"

2008-2011: Výzkumný záměr "České země uprostřed Evropy včera a dnes", MSM0021620827, FF UK (spoluřešitel)

2007: Specifický výzkum UK FF, č. 224110, (hlavní řešitel), Název: "Město, text a identita 19./20. století: teoretické a metodologické problémy"

2005-2010: člen pracovní skupiny "Hranice a identity" Excelentní badatelské sítě 6. Rámcového programu Evropské Komise CLIOHRES.net ("Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe"); Project no. 006164; www.cliohres.net

 

Členství v organizacích

Člen redakční rady časopisu Dějiny - Teorie - Kritika (vydává FHS UK)

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014