Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

SZZK a BZZK z oborů Historie - Obecné dějiny a Historie - evropská studia v lednu/únoru 2017

1) Závazné termíny pro SZZK v lednu/únoru 2017 platné pro všechny studenty oboru historie (HIS, HOD), jejichž specializace garantuje ÚSD:

Termín státní zkoušky: 23. 1. - 3. 2. 2017

Do 23. 12. 2016 v souladu s "Opatřením děkana č. 18/2016 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací a Sdělení SO k postupu přihlášení a kontroly před BZK a SZK (září 2016) odevzdat dva svázané výtisky diplomové práce s podepsaným prohlášením studenta a elektronicky vložit diplomovou práci do SIS a dle harmonogramu AR podat do 9. 12. přihlášku k SZZK.

 

2) BZK pro obor Historie (HS) organizuje v lednu/únoru 2017 Ústav sociálních a hospodářských dějin (ÚHSD)

3) Závazné termíny pro BZK v lednu/únoru 2016 platné pro obor Historie-Evropská studia (HES):

Termín bakalářské zkoušky: 30. 1. - 10. 2. 2017

Do 5. 1. 2017 v souladu s Opatřením děkana č. 18/2016 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací a Sdělení SO k postupu přihlášení a kontroly před BZK/SZK (září 2016) odevzdat dva svázané výtisky bakalářské práce s podepsaným prohlášením studenta a elektronicky vložit bakalářskou práci do SIS a dle harmonogramu AR podat do 16. 12. 2016 přihlášku k BZK.

 

Své práce odevzdávejte na sekretariát ÚSD (během úředních hodin) nebo na podatelnu.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 22. února začínají konzultační hodiny dr. Iry až v 15:00.

Dne 21. února odpadá výuka a konzultace V. Dršky v celém rozsahu. Úvodní setkání k historické exkurzi proběhne dle pokynů Mgr. Jakuba Izdného v pracovně číslo 306

19. únor 2017

Středisko ibero-amerických studií nabízí následující volitelné předměty:

08. únor 2017

Ve středu 15. února se konzultační hodiny prof. Horčičky posouvají na 8:30-10:00.

07. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014