Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

SZZK a BZZK z oborů Historie - Obecné dějiny a Historie - evropská studia v lednu/únoru 2017

1) Závazné termíny pro SZZK v lednu/únoru 2017 platné pro všechny studenty oboru historie (HIS, HOD), jejichž specializace garantuje ÚSD:

Termín státní zkoušky: 23. 1. - 3. 2. 2017

Do 23. 12. 2016 v souladu s "Opatřením děkana č. 18/2016 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací a Sdělení SO k postupu přihlášení a kontroly před BZK a SZK (září 2016) odevzdat dva svázané výtisky diplomové práce s podepsaným prohlášením studenta a elektronicky vložit diplomovou práci do SIS a dle harmonogramu AR podat do 9. 12. přihlášku k SZZK.

 

2) BZK pro obor Historie (HS) organizuje v lednu/únoru 2017 Ústav sociálních a hospodářských dějin (ÚHSD)

3) Závazné termíny pro BZK v lednu/únoru 2016 platné pro obor Historie-Evropská studia (HES):

Termín bakalářské zkoušky: 30. 1. - 10. 2. 2017

Do 5. 1. 2017 v souladu s Opatřením děkana č. 18/2016 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací a Sdělení SO k postupu přihlášení a kontroly před BZK/SZK (září 2016) odevzdat dva svázané výtisky bakalářské práce s podepsaným prohlášením studenta a elektronicky vložit bakalářskou práci do SIS a dle harmonogramu AR podat do 16. 12. 2016 přihlášku k BZK.

 

Své práce odevzdávejte na sekretariát ÚSD (během úředních hodin) nebo na podatelnu.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V týdnech od 3. dubna a 10. dubna se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu ...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014