Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

BZK a SZZK z oborů Historie, Historie - evropská studia a Historie/Historie-obecné dějiny

S ohledem na vydání nového Opatření děkana č. 10/2014 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací, čl. 3, odst. 7, s účinností od 1. 7. 2014 jsou závazné termíny pro SZK následovné:

1) Závazné termíny pro SZZK v září 2016 platné pro všechny studenty oboru historie (HIS, HOD), jejichž specializace garantuje ÚSD:

Termín státní zkoušky: 5. 9. – 16. 9. 2016

Do 5. 8. 2016 v souladu s Opatřením děkana č. 10/2014 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací a "Sdělení SO k postupu přihlášení a kontroly před BZK/SZK (září 2015)" odevzdat dva svázané výtisky diplomové práce s podepsaným prohlášení studenta a elektronicky vložit diplomovou práci do SIS a do 14. 7. 2016 podat přihlášku k SZZK dle harmonogramu AR.

2) Závazné termíny pro BZK v září 2016 platné pro obor Historie (HS):
Termín státní zkoušky: 12. 9. – 13. 9. 2016

Do 5. 8. 2016 v souladu s Opatřením děkana č. 10/2014 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací a "Sdělení SO k postupu přihlášení a kontroly před BZK/SZK (září 2015)" odevzdat dva svázané výtisky diplomové práce s podepsaným prohlášení studenta a elektronicky vložit diplomovou práci do SIS a do 14. 7. 2016 podat přihlášku k SZZK dle harmonogramu AR.

3) Závazné termíny pro BZK v září 2016 platné pro obor Historie - Evropská studia (HES):

Termín státní zkoušky: 1. 9. – 14. 9. 2016

Do 5. 8. 2016 v souladu s Opatřením děkana č. 10/2014 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací a "Sdělení SO k postupu přihlášení a kontroly před BZK/SZK (září 2015)" odevzdat dva svázané výtisky diplomové práce s podepsaným prohlášení studenta a elektronicky vložit diplomovou práci do SIS a do 14. 7. 2016 podat přihlášku k SZZK dle harmonogramu AR.

 

Upozornění:

Závěrečná práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal obě podoby práce, elektronickou i tištěnou. Po přijetí tištěné verze bude neprodleně zkontrolováno, zda je vložena v SIS v odpovídající podobě i verze elektronická včetně abstraktu v AJ a ČJ ve dvou samostatných souborech. Odevzdání práce je závazným a nevratným krokem. Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u BZK a SZZK možná.

Svázané výtisky se odevzdávají v úředních hodinách na sekretariát ÚSD nebo na podatelnu FF.

Postup při odevzdávání studentských závěrečných kvalifikačních prací 

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V týdnech od 3. dubna a 10. dubna se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu ...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014