Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

BZK a SZZK z oborů Historie, Historie - evropská studia a Historie/Historie-obecné dějiny

S ohledem na vydání nového Opatření děkana č. 10/2014 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací, čl. 3, odst. 7, s účinností od 1. 7. 2014 jsou závazné termíny pro SZK následovné:

1) Závazné termíny pro SZZK v září 2016 platné pro všechny studenty oboru historie (HIS, HOD), jejichž specializace garantuje ÚSD:

Termín státní zkoušky: 5. 9. – 16. 9. 2016

Do 5. 8. 2016 v souladu s Opatřením děkana č. 10/2014 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací a "Sdělení SO k postupu přihlášení a kontroly před BZK/SZK (září 2015)" odevzdat dva svázané výtisky diplomové práce s podepsaným prohlášení studenta a elektronicky vložit diplomovou práci do SIS a do 14. 7. 2016 podat přihlášku k SZZK dle harmonogramu AR.

2) Závazné termíny pro BZK v září 2016 platné pro obor Historie (HS):
Termín státní zkoušky: 12. 9. – 13. 9. 2016

Do 5. 8. 2016 v souladu s Opatřením děkana č. 10/2014 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací a "Sdělení SO k postupu přihlášení a kontroly před BZK/SZK (září 2015)" odevzdat dva svázané výtisky diplomové práce s podepsaným prohlášení studenta a elektronicky vložit diplomovou práci do SIS a do 14. 7. 2016 podat přihlášku k SZZK dle harmonogramu AR.

3) Závazné termíny pro BZK v září 2016 platné pro obor Historie - Evropská studia (HES):

Termín státní zkoušky: 1. 9. – 14. 9. 2016

Do 5. 8. 2016 v souladu s Opatřením děkana č. 10/2014 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací a "Sdělení SO k postupu přihlášení a kontroly před BZK/SZK (září 2015)" odevzdat dva svázané výtisky diplomové práce s podepsaným prohlášení studenta a elektronicky vložit diplomovou práci do SIS a do 14. 7. 2016 podat přihlášku k SZZK dle harmonogramu AR.

 

Upozornění:

Závěrečná práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal obě podoby práce, elektronickou i tištěnou. Po přijetí tištěné verze bude neprodleně zkontrolováno, zda je vložena v SIS v odpovídající podobě i verze elektronická včetně abstraktu v AJ a ČJ ve dvou samostatných souborech. Odevzdání práce je závazným a nevratným krokem. Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u BZK a SZZK možná.

Svázané výtisky se odevzdávají v úředních hodinách na sekretariát ÚSD nebo na podatelnu FF.

Postup při odevzdávání studentských závěrečných kvalifikačních prací 

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 22. února začínají konzultační hodiny dr. Iry až v 15:00.

Dne 21. února odpadá výuka a konzultace V. Dršky v celém rozsahu. Úvodní setkání k historické exkurzi proběhne dle pokynů Mgr. Jakuba Izdného v pracovně číslo 306

19. únor 2017

Středisko ibero-amerických studií nabízí následující volitelné předměty:

08. únor 2017

Ve středu 15. února se konzultační hodiny prof. Horčičky posouvají na 8:30-10:00.

07. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014