Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Zemřel PhDr. Karel Kubiš, CSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 21. dubna 2016 zemřel ve věku nedožitých 64 let PhDr. Karel Kubiš, CSc., který do roku 2015 působil v Semináři obecných a komparativních dějin Ústavu světových dějin FF UK.

 Na Filozofické fakultě UK vystudoval a následně přednášel až do odchodu do důchodu v říjnu 2015. Vždy byl spojen s komparativními a obecnými dějinami. Společně jsme budovali Seminář obecných a komparativních dějin, koncipovali projekty výzkumu nerovnoměrnosti, obrazů druhého, hranic a identit. Studenti rádi vzpomínají na jeho tematicky neotřelé přednášky, zvláště o vztahu ekonomiky a politiky, a především na jeho osobitý, velmi poutavý způsob výuky. Karel Kubiš byl svým kolegům i studentům spolehlivou oporou, brilantním analytikem a vnímavým přítelem. Bude nám velmi scházet. Čest jeho památce.

kolegové z Ústavu světových dějin FF ÚK 

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Vzhledem k plánované rekonstrukci hlavní budovy bude provoz sekretairátu ÚSD během letních měsíců omezen na následující dny:

2. 8. 10:00-15:00 (P206)

3. 8. 10:00-15:00 (P206)

8. 8. 09:00-15:00 (P206)

9. 8....

19. červen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014