Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Nabídka volitelných předmětů - SIAS

Středisko ibero-amerických studií nabízí následující volitelné kurzy:

Četba českých textů k lusobrazilské oblasti

Nevládní organizace a bezpečnost v Latinské Americe

Vznik, charakteristika a fungování portugalské říše v raném novověku

 

 

 

 

Datum platnosti: 
26. únor 2016

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V týdnu od 22. května se ruší úřední hodiny sekretariátu.

Od 29. května pak budou vždy v úterý a čtvrtek od 8:3 do 11:30.

18. květen 2017

Ve středu 17. května se ruší výuka DS/BS i konzultační hodiny dr. Valkouna.

Ve středu 17. května se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny prof. Kováře.

 

01. květen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014