Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Nabídka volitelných předmětů - SIAS

Středisko ibero-amerických studií nabízí následující volitelné kurzy:

Četba českých textů k lusobrazilské oblasti

Nevládní organizace a bezpečnost v Latinské Americe

Vznik, charakteristika a fungování portugalské říše v raném novověku

 

 

 

 

Datum platnosti: 
26. únor 2016

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Do pátku 8. září máte možnost podat přihlášku do 2. kola výběrového řízení na stipendijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro letní semestr roku 2017/2018. Své přihlášky můžete odevzdávat na sekretariátu ÚSD (v úředních hodinách) nebo na...

05. září 2017

Historie - evropská studia (HES)

11. září

12. září

Historie (HS)

11. září - ...

28. srpen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014