Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Nabídka volitelných předmětů - SIAS

Středisko ibero-amerických studií nabízí následující volitelné kurzy:

Četba českých textů k lusobrazilské oblasti

Nevládní organizace a bezpečnost v Latinské Americe

Vznik, charakteristika a fungování portugalské říše v raném novověku

 

 

 

 

Datum platnosti: 
26. únor 2016

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Mezinárodní organizace stáže (International Labour Organization) nabízí stáž ve své centrále. Stáží se mohou účastnit studenti posledního ročníku magisterského studia, doktorandi a čerství absolventi. Podrobnjěší informace naleznete...

29. červen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014