Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Václav Horčička - Curriculum vitae

Prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. se věnuje obecným dějinám dvacátého století se zaměřením na dějinymezinárodních vztahů. Je autorem či spoluautorem čtyř vědeckých monografií a několika desítek článkův renomovaných zahraničních i domácích odborných časopisech (např. The International History Review, European Review of History: Revue européenne d'histoire, Diplomacy and Statecraft,  Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Historisches Jahrbuch, Przegląd Historyczny, Österreichische Osthefte, Časopis Matice moravské, Historický obzor či Dvacáté století). Specializuje se na rakousko-uherskou zahraniční politiku v období první světové války a na dějiny československolichtenštejnskýchvztahů.

Vzdělání

2007 habilitace v oboru světové a obecné dějiny, rektorem UK jmenován k 1. 12. 2007

2001 na FF UK obhájena disertační práci na téma Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku, 1917–1918 a udělen titul Ph.D.

1997 zahájeno doktorské studium historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

1996 magistr na PřF UK

1990 zahájeno studium učitelství VVP zeměpisu a dějepisu na Přírodovědecké a Filozofické fakultě UniverzityKarlovy.

 

Praxe

V roce 2014 jmenován profesorem pro obor světové dějiny a obecné dějiny

Od 1. 1. 2008 zařazen jako docent, Ústav světových dějin UK FF

Od 1. 12. 2007 docent

Od 1. 10. 2007 Univerzita Jana Amose Komenského, Praha

2002-2007 odborný asistent na Ústavu světových dějin UK FF

2000-2001 asistent na Ústavu světových dějin UK FF

 

1) Přednášky typu „invited speaker“:

2012 Wien Symposium Kaiser Karl I. (Österreich-Ungarn und die Vereinigten Staaten von Amerika im letzten Jahr des Ersten Weltkrieges). Organizace: Heeresgeschichtliches Museum Wien, 6. 2012.

2012 Wien  „Die tschechoslowakisch-liechtensteinischen Beziehungen“ Universität Wien, Süd und  Osteuropa Institut. 

2012 Wien „Österreich-Ungarn und die USA im letzten Jahr des Ersten   Weltkriegs“, konf. Heeresgeschichtliches Museum Wien

2011 Varšava „Hrabia Adam Tarnowski z Tarnowa jako austro–węgierskiambasador w Stanach Zjednoczonych Ameryki (1917)“ Towarzystwo Miłośników Historii

2010 Saarbrücken „Die Konfiszierung des Eigentums des Fürsten von und zuLiechtenstein in der Tschechoslowakei nach dem ZweitenWeltkrieg“ Universität des Saarlandes

2008 Insbruck „Im Angesicht der Katastrophe. Die Konfiszierung derEigentums der Fürsten von und zu Liechtenstein in derTschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg“ Leopold-Franzens Universität Innsbruck, Institut für Geschichteund Ethnologie

2008 Zielona Gora „USA a Europa Środkowa w czasach I wojny światowej“Uniwersytet Zielonogórski, Wydzial Humanistyczny

2007 Wien „Die Beziehungen Österreich-Ungarns zu den VereinigtenStaaten von Amerika während des Ersten Weltkrieges“Historische Kommission, Österreichische Akademie derWissenschaften

2007 Innsbruck „Die Politik der Vereinigten Staaten von Amerikagegenüber Österreich-Ungarn während des ErstenWeltkrieges“ Leopold Franzens Universität Innsbruck,Institut für Geschichte und Ethnologie

2) Výzkumné a studijní pobyty:

2005–2006 půlroční Fulbrightovo stipendium v kategorii „visiting research“ na Boston University, MA. Projekt:„United States Foreign Policy Toward Austria-Hungary from 1914-1918“.

Téměř tři desítky studijních, badatelských a přednáškových pobytů: Universität Wien; Haus-, Hof- undStaatsarchiv Wien; Freie Universität Berlin; Universaität Passau; Universität Bayreuth, University of Warsaw

3) Členství v zahraničních odborných společnostech a radách

od 2007 člen Gesellschaft für Überseegeschichte (D)

4) Granty

Od 2012 grant GA CR c. P 410/12/1141 Ceska slechta v proměnách 20. stoleti. Hlavni resitel.

Od 1. 1. 2011 Grant Grantové agentury České republiky P410/11/0535 „Šlechtický archivc.k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního Archivu. Kritickáedice a databáze“. Spoluřešitel (tříletý grant)

1. 1. 2006-31. 12 2008 Grant Grantové agentury Univerzity Karlovy č. 203468 „České měšťanskéa novošlechtické elity v rakousko-uherské diplomatické službě v letech1914-1918“. Spoluřešitel. (tříletý grant)

1. 9. 2005 – 28. 2. 2006 Fulbrightovo stipendium pro pobyt vědců a přednášejících udělené J.William Fulbright Commission v Praze na téma „United States ForeignPolicy Toward Austria-Hungary from 1914-1918 (Boston University, MA).Řešitel.

Od 1. 1. 2005 Výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MSM0021620827: České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes. Oddíl VlivNěmecka a Rakouska na politický, hospodářský a sociální vývoj českýchzemí v 18. a 20. století. Řešitel D1.

1.1. 2003 – 31. 12. 2005 Postdoktorský grant Grantové agentury České republiky č. 409/03/P013:Rakousko-uherská politika vůči Spojeným státům americkým v průběhu I.světové války (1914-1918). Řešitel.2000-2004 Společný vědecký záměr historických pracovišť FF UK CEZ: J 13/98:112100004: Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských asvětových dějin - Obraz reality ležící vně i uvnitř české společnosti v jejímkolektivním vědomí. Spoluřešitel.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014