Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Seminář středověkých dějin

Seminář středověkých dějin byl založen při Ústavu světových dějin v roce 2001 a je jedním z mála pracovišť v České republice, které se zabývá studiem středověkých dějin nikoliv českých zemí, ale evropských civilizací. Jeho členové plně zajišťují výuku magisterského specializačního programu Civilizace a kultura středověké Evropy. Jejich dalším úkolem je vědecká příprava doktorandů. Kromě toho se významnou měrou podílejí na výuce bakalářských studijních programů Historie (HS) a Historie - Evropská studia (HES), dále bakalářského oboru Archivnictví a pomocné vědy historické (ARHP) a novořečtina (NR).

Přednášková a vědecká činnost pracoviště se zaměřuje jak na historii střední a západní Evropy tak na dějiny evropského Východu (byzantská říše, Rus, Balkán ad.) a také na církevní dějiny. Tato skutečnost je vyjádřena strukturou výuky, jejíž hlavní součástí jsou tři dvousemestrální kurzy: dějiny západního latinského civilizačního okruhu, dějiny východního ortodoxního civilizačního okruhu a středověké církevní dějiny. Tento základ je dále rozšířen o přednášku, seznamující posluchače s vývojem středověkého umění a architektury v kontextu evropské historie a myšlení, a kurs středověké paleografie a diplomatiky (absolvují pouze studenti jednooborového studia). Cizí jazyky nejsou v akreditaci zahrnuty, jejich znalost v potřebném rozsahu se předpokládá při zahájení navazujíchího magisterského studia.

Absolventi některé z formy studia Semináře středověkých dějin se mohou dobře uplatnit kromě odborných  historických pracovišť také na vyšších odborných a vysokých školách, kde je potřeba rozšířená výuka dějin středověku, nebo v cestovním ruchu. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. se stal naším kolegou a zároveň vyučuje středověké dějiny na Katedře antropologických a historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. PhDr. Pavel Smrž působí na Katedře historie Technické univerzity v Liberci a zároveň spolupracuje s Ústavem světových dějin. Mgr. Ján Bakyta se stal asistentem Ústavu pro studia řecká a latinská. PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D. je autorkou populárních prací Malá encyklopedie Vánoc a Malá encyklopedie Velikonoc. Mgr. Monika Linhartová zastupuje v rámci organizace CzechTourism Českou republiku v Rusku a Bělorusku. 

Doporučená literatura k obecným dějinám středověku

 

Struktura semináře:

Vedoucí semináře:

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. | vaclav.drska@ff.cuni.cz

Místnost 306 | +420 221 619 261 | CV

 

Členové semináře:

doc. PhDr. Dana Picková, CSc. | dana.pickova@ff.cuni.cz      

Místnost 306 | +420 221 619 261 | CV

 

 

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. | drahomir.suchanek@ff.cuni.cz

Místnost 204 | +420 221 619 207 | CV

 

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014