Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Obraz vybraných vnitropolitických i mezinárodně politických událostí v britském tisku v letech 1918-1921 - Abstract CZE

Aleš Bříza
Předložená studie se zabývá rolí britského tisku ve dvou aspektech britské zahranični politiky ve vztahu k Německu po první světové válce. První část analyzuje britský pohled na Němce z perspektivy domáci politiky a dotýká se vlivu tisku na formování zahranični politiky v souvislosti se všeobecnými volbami, které se uskutečnily v prosinci roku 1918. Jak studie ukazuje, vliv tisku byl v tomto okamžiku naprosto určujíci a politici koaličních stran museli tomuto tlaku ustoupit, byť se s ním vnitřně plně neztotožňovali. Druhá, hlavni část se zabývá reflexí vybraných udalostí po podepsání Versailleské mírové smlouvy zejména v souvislosti s uvedením jejích reparačních klauzulí v platnost. Zde se role tisku výrazně změnila, konkrétně oslabila; tisk již na vládu nevytvářel zdaleka tak silný tlak jako v krátkodobé předvolební kampani na konci roku 1918.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014