Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Obraz vybraných vnitropolitických i mezinárodně politických událostí v britském tisku v letech 1918-1921 - Abstract CZE

Aleš Bříza
Předložená studie se zabývá rolí britského tisku ve dvou aspektech britské zahranični politiky ve vztahu k Německu po první světové válce. První část analyzuje britský pohled na Němce z perspektivy domáci politiky a dotýká se vlivu tisku na formování zahranični politiky v souvislosti se všeobecnými volbami, které se uskutečnily v prosinci roku 1918. Jak studie ukazuje, vliv tisku byl v tomto okamžiku naprosto určujíci a politici koaličních stran museli tomuto tlaku ustoupit, byť se s ním vnitřně plně neztotožňovali. Druhá, hlavni část se zabývá reflexí vybraných udalostí po podepsání Versailleské mírové smlouvy zejména v souvislosti s uvedením jejích reparačních klauzulí v platnost. Zde se role tisku výrazně změnila, konkrétně oslabila; tisk již na vládu nevytvářel zdaleka tak silný tlak jako v krátkodobé předvolební kampani na konci roku 1918.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší konzultační hodiny a bakalářský a diplomový seminář prof. Kováře.

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014