Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Obraz vybraných vnitropolitických i mezinárodně politických událostí v britském tisku v letech 1918-1921 - Abstract CZE

Aleš Bříza
Předložená studie se zabývá rolí britského tisku ve dvou aspektech britské zahranični politiky ve vztahu k Německu po první světové válce. První část analyzuje britský pohled na Němce z perspektivy domáci politiky a dotýká se vlivu tisku na formování zahranični politiky v souvislosti se všeobecnými volbami, které se uskutečnily v prosinci roku 1918. Jak studie ukazuje, vliv tisku byl v tomto okamžiku naprosto určujíci a politici koaličních stran museli tomuto tlaku ustoupit, byť se s ním vnitřně plně neztotožňovali. Druhá, hlavni část se zabývá reflexí vybraných udalostí po podepsání Versailleské mírové smlouvy zejména v souvislosti s uvedením jejích reparačních klauzulí v platnost. Zde se role tisku výrazně změnila, konkrétně oslabila; tisk již na vládu nevytvářel zdaleka tak silný tlak jako v krátkodobé předvolební kampani na konci roku 1918.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve dnech 17.10.- 27.10. ze zdravotních důvodů odpadají konzultace a veškerá výuka dr. Valkouna.

17. říjen 2017

Od pondělí 23. října do pátku 3. listopadu se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Soukupa.

Od pondělí 16. října do čtvrtku 26. října se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Vojtěchovského.

 ...

02. říjen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014