Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Britský tisk a "československé události" v letech 1945-1948 - Abstract CZE

Petr Beránek
Studie se zabývá pohledem britských novinářů na situaci v Československu a vzestup komunistů ve střední Evropě v letech 1945-1948. Její osnovu tvoři události, jež vyvolaly silnou odezvu ve Fleet Street, například odsun českýic h Němců, parlamentní volby, jednání o Marshallově plánu, únorový převrat aj. Studie se dotýká i sémiologické analýzy některých klíčových slov. Názorová odlišnost britských novin vycházela ze dvou stěžejních kritérií: z intelektuální náročnosti a z politické orientace. Právě podle toho se noviny přikláněly k labouristům, liberálům, či konzervativcům. V únoru 1948 britští novináři rozpoznali, že rychlost převratu vypovídá o dlouhé přípravě, a srovnávali tuto událost se situací před deseti lety, tj. s Mnichovskou krizí.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve čtvrtek 29. června se úřední hodiny sekretariátu posouvají na 10:00 - 13:00.

22. červen 2017

Vzhledem k plánované rekonstrukci hlavní budovy bude provoz sekretairátu ÚSD během letních měsíců omezen na následující dny:

2. 8. 10:00-15:00 (P301)

3. 8. 10:00-15:00 (P301)

8. 8. 09:00-15:00 (P206)

9. 8....

19. červen 2017

V pondělí 19. června se ruší konzultační hodiny dr. Vojtěchovského, náhradní termín je ve čtvrtek 22. června od 14:00 do 15:30.

15. červen 2017

Zápočtový test z předmětu Kapitoly ze starších ruských dějin doc. Pickové se bude psát v pondělí 19. června od 15:00 v místnosti P301.

14. červen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014