Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Britský tisk a "československé události" v letech 1945-1948 - Abstract CZE

Petr Beránek
Studie se zabývá pohledem britských novinářů na situaci v Československu a vzestup komunistů ve střední Evropě v letech 1945-1948. Její osnovu tvoři události, jež vyvolaly silnou odezvu ve Fleet Street, například odsun českýic h Němců, parlamentní volby, jednání o Marshallově plánu, únorový převrat aj. Studie se dotýká i sémiologické analýzy některých klíčových slov. Názorová odlišnost britských novin vycházela ze dvou stěžejních kritérií: z intelektuální náročnosti a z politické orientace. Právě podle toho se noviny přikláněly k labouristům, liberálům, či konzervativcům. V únoru 1948 britští novináři rozpoznali, že rychlost převratu vypovídá o dlouhé přípravě, a srovnávali tuto událost se situací před deseti lety, tj. s Mnichovskou krizí.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014