Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Britský tisk a "československé události" v letech 1945-1948 - Abstract CZE

Petr Beránek
Studie se zabývá pohledem britských novinářů na situaci v Československu a vzestup komunistů ve střední Evropě v letech 1945-1948. Její osnovu tvoři události, jež vyvolaly silnou odezvu ve Fleet Street, například odsun českýic h Němců, parlamentní volby, jednání o Marshallově plánu, únorový převrat aj. Studie se dotýká i sémiologické analýzy některých klíčových slov. Názorová odlišnost britských novin vycházela ze dvou stěžejních kritérií: z intelektuální náročnosti a z politické orientace. Právě podle toho se noviny přikláněly k labouristům, liberálům, či konzervativcům. V únoru 1948 britští novináři rozpoznali, že rychlost převratu vypovídá o dlouhé přípravě, a srovnávali tuto událost se situací před deseti lety, tj. s Mnichovskou krizí.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší konzultační hodiny a bakalářský a diplomový seminář prof. Kováře.

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014