Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Britský tisk a " československé události" v době mnichovské krize - Abstract CZE

Britský tisk se "československým událostem" začal více věnovat až po anšlusu Rakouska v březnu 1938 a zejména v době tzv. Runcimanovy mise v létě téhož roku. Při prezentaci  sudetského problému se přitom v novinách ostrovního státu střetávaly dva pohledy: zatímco první vyzvedával především národnostní souvislosti československo-německého konfliktu, druhý upozorňoval spíše na jeho historické kořeny. Pokud jde o pohled na britskou zahranični politiku obecně, konzervativní tisk nijak netajil prosazováním pragmatického postoje, výhodného pro zemi i pro impérium. Levicový tisk naopak zdůrazňoval povinnost Británie pomoci Československu a nutnost zachovat demokracii v Evropě. V době vrcholící mnichovské krize se ale i jeho stanoviska stala pragmatičtějšími a teprve s postupným odezníváním napětí se vracel ke kritičtějšímu hodnocení politiky appeasementu i Mnichovské dohody.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve dnech 17.10.- 27.10. ze zdravotních důvodů odpadají konzultace a veškerá výuka dr. Valkouna.

17. říjen 2017

Od pondělí 16. října do čtvrtka 26. října se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Vojtěchovského.

V týdnu od 16. října se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Koury, s výjimkou výuky předmětu History of...

02. říjen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014