Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Reakce Nizozemska na pronikání firmy Baťa na jeho místni i koloniální trh mezi dvěma světovými válkami - Abstract CZE

Pronikání firmy Baťa na trh Nizozemského království a Nizozemské východní Indie provázely od počátku negativní reakce místních výrobců obuvi. Negativní reakce vůči metodám a práci československé firmy se vzedmula zvláště v období velké hospodářské krize, kdy jejich protesty vedly k omezeni dovozu obuvi do země. Vedení firmy na to reagovalo rozhodnutím postavit v království továrnu, čímž hodlalo vyřešit problémy s dovozem. V roce 1934 se myšlenka stala skutečností a městečko Best v provincii Brabant se stalo sídlem jedné z mnoha továren firmy Bata do dnešních dnů. V téže době nabývala jasnějších obrysů i myšlenka proniknutí na nizozemský koloniální trh, který předstalvoval pro české exportéry neznámou oblast, a to tím spíš, žejej ovládaly zvláště japonští a čínští výrobci. Přes stejně negativní reakci jako v Evropě se ale firmě na konci třicátých let podařilo továrnu na výrobu gumové obuvi v Nizozemské východní Indii otevřít.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V týdnu od 22. května se ruší úřední hodiny sekretariátu.

Od 29. května pak budou vždy v úterý a čtvrtek od 8:3 do 11:30.

18. květen 2017

Ve středu 17. května se ruší výuka DS/BS i konzultační hodiny dr. Valkouna.

Ve středu 17. května se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny prof. Kováře.

 

01. květen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014