Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Devadesát let trianonské mírové smlouvy. Hlavní momenty z jednání maďarské ministerské rady a maďarské mírové delegace - Abstract CZE

Andrej Tóth
Maďarsko bylo na pařížskou mírovou konferenci pozváno na základě rozhodnutí Nejvyšší rady mírove konference. Budapešť s mírovými podmínkami nesouhlasila, ale přesto vyslala na jednání delegaci prakticky bez prodlení. Návrh mírových podmínek byl Maďarsku předán 15. ledna 1920, definitivní znění mírových podmínek 6. respektive 5. května tehož roku. Maďarská mírová delegace vedená hrabětem Albertem Apponyim se nakonec usnesla, že podpis mírové smlouvy je pro ni z vnitropolitického i zahraničněpolitického hlediska příliš choulostivý, a proto podala rezignaci. Zástupci maďarské vlády smlouvu přesto 4. června 1920 podepsali. Hlavním faktorem při rozhodování maďarských politických špiček v otázce podpisu smlouvy byla změna orientace zahrani ní politiky Paříže respektive tajná francouzsko-maďarska politicka jednání o možnostech vytvoření protisovětského Cordon sanitaire ve středoevropském regionu za výrazné úlohy Maďarska. Budapešť si od nich totiž slibovala dodatečnou revizi teritoriálních ustanoveni mírové smlouvy.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší konzultační hodiny a bakalářský a diplomový seminář prof. Kováře.

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014