Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Devadesát let trianonské mírové smlouvy. Hlavní momenty z jednání maďarské ministerské rady a maďarské mírové delegace - Abstract CZE

Andrej Tóth
Maďarsko bylo na pařížskou mírovou konferenci pozváno na základě rozhodnutí Nejvyšší rady mírove konference. Budapešť s mírovými podmínkami nesouhlasila, ale přesto vyslala na jednání delegaci prakticky bez prodlení. Návrh mírových podmínek byl Maďarsku předán 15. ledna 1920, definitivní znění mírových podmínek 6. respektive 5. května tehož roku. Maďarská mírová delegace vedená hrabětem Albertem Apponyim se nakonec usnesla, že podpis mírové smlouvy je pro ni z vnitropolitického i zahraničněpolitického hlediska příliš choulostivý, a proto podala rezignaci. Zástupci maďarské vlády smlouvu přesto 4. června 1920 podepsali. Hlavním faktorem při rozhodování maďarských politických špiček v otázce podpisu smlouvy byla změna orientace zahrani ní politiky Paříže respektive tajná francouzsko-maďarska politicka jednání o možnostech vytvoření protisovětského Cordon sanitaire ve středoevropském regionu za výrazné úlohy Maďarska. Budapešť si od nich totiž slibovala dodatečnou revizi teritoriálních ustanoveni mírové smlouvy.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014