Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Panevropa, a nebo anšlus? Zahraničněpoliticlcé pozadí německo-rakouské celní unie v roce 1931 - Abstract CZE

Miroslav Šepták
Tato studie je založena na studiu dosud nevydaných českých a německých primárních pramenů, vydaných pramenů české a rakouské provenience a vybraných memoárů. Zatímco skutečným německým cílem projektu oficiálně označované ho za celní unii s Rakouskem bylo prosadit ve s třední Evropě svou politickou a ekonomickou převahu, nemluvě o vyřešení hospodářských problémů v obou zemích, Rakušané v ní v první řadě spatřovali možnost vypořádat se s hospodařskou krizi. Celní unie měla být na zasedání Studijní komíse pro Evropskou unií záměrně prezentována jako počátek nového uspořádání evropského hospodářs tví v souladu s Briandovou Panevropou. Společný plán však odmítly Francie a Československo. V květnu 1931 pak argumentaci Julia Curtia a Johannese Schobera vetovali i další evropští státníci. Přetrvávající hospodářské problémy obou německy mluvicích zemí a konstantní francouzský odpor pak vedly ke konci projektu celní unie.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší konzultační hodiny a bakalářský a diplomový seminář prof. Kováře.

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014