Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Panevropa, a nebo anšlus? Zahraničněpoliticlcé pozadí německo-rakouské celní unie v roce 1931 - Abstract CZE

Miroslav Šepták
Tato studie je založena na studiu dosud nevydaných českých a německých primárních pramenů, vydaných pramenů české a rakouské provenience a vybraných memoárů. Zatímco skutečným německým cílem projektu oficiálně označované ho za celní unii s Rakouskem bylo prosadit ve s třední Evropě svou politickou a ekonomickou převahu, nemluvě o vyřešení hospodářských problémů v obou zemích, Rakušané v ní v první řadě spatřovali možnost vypořádat se s hospodařskou krizi. Celní unie měla být na zasedání Studijní komíse pro Evropskou unií záměrně prezentována jako počátek nového uspořádání evropského hospodářs tví v souladu s Briandovou Panevropou. Společný plán však odmítly Francie a Československo. V květnu 1931 pak argumentaci Julia Curtia a Johannese Schobera vetovali i další evropští státníci. Přetrvávající hospodářské problémy obou německy mluvicích zemí a konstantní francouzský odpor pak vedly ke konci projektu celní unie.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve dnech 17.10.- 27.10. ze zdravotních důvodů odpadají konzultace a veškerá výuka dr. Valkouna.

17. říjen 2017

Od pondělí 23. října do pátku 3. listopadu se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Soukupa.

Od pondělí 16. října do čtvrtku 26. října se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Vojtěchovského.

 ...

02. říjen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014