Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Panevropa, a nebo anšlus? Zahraničněpoliticlcé pozadí německo-rakouské celní unie v roce 1931 - Abstract CZE

Miroslav Šepták
Tato studie je založena na studiu dosud nevydaných českých a německých primárních pramenů, vydaných pramenů české a rakouské provenience a vybraných memoárů. Zatímco skutečným německým cílem projektu oficiálně označované ho za celní unii s Rakouskem bylo prosadit ve s třední Evropě svou politickou a ekonomickou převahu, nemluvě o vyřešení hospodářských problémů v obou zemích, Rakušané v ní v první řadě spatřovali možnost vypořádat se s hospodařskou krizi. Celní unie měla být na zasedání Studijní komíse pro Evropskou unií záměrně prezentována jako počátek nového uspořádání evropského hospodářs tví v souladu s Briandovou Panevropou. Společný plán však odmítly Francie a Československo. V květnu 1931 pak argumentaci Julia Curtia a Johannese Schobera vetovali i další evropští státníci. Přetrvávající hospodářské problémy obou německy mluvicích zemí a konstantní francouzský odpor pak vedly ke konci projektu celní unie.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve čtvrtek 29. června se úřední hodiny sekretariátu posouvají na 10:00 - 13:00.

22. červen 2017

Vzhledem k plánované rekonstrukci hlavní budovy bude provoz sekretairátu ÚSD během letních měsíců omezen na následující dny:

2. 8. 10:00-15:00 (P301)

3. 8. 10:00-15:00 (P301)

8. 8. 09:00-15:00 (P206)

9. 8....

19. červen 2017

V pondělí 19. června se ruší konzultační hodiny dr. Vojtěchovského, náhradní termín je ve čtvrtek 22. června od 14:00 do 15:30.

15. červen 2017

Zápočtový test z předmětu Kapitoly ze starších ruských dějin doc. Pickové se bude psát v pondělí 19. června od 15:00 v místnosti P301.

14. červen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014