Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Jugoslávie a první fáze tzv. normalizace v Československu - Abstract CZE

Ondřej Vojtěchovský
Husákovo vedeni Komunistické strany Československa prakticky ve všech ohledech potlačilo nebo alespoň podstatně revidovalo principy politiky uplaltňované v době tzv. "obrodného procesu" během roku 1968. Jedním z aspektů Pražského jara byl také vstřícný až obdivný postoj vůči Jugoslávii. Veřejnost v Československu spatřovala v Titově politice vzor a inspiraci. Ve vývoji obou zemí byly v pozitivním smyslu sledovány paralely a obdobné jevy. Nositelé antireformnich tendenci považovali tzv. jugoslávský revisionismus za jeden z ideových zdrojů československé "úchylky". Předmětem této studie je analýza československo-jugoslávských vztahů v období počínající normalizace a úlohy Jugoslávie a jugoslávských občanů v tehdejším československém prostředí.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V týdnu od 22. května se ruší úřední hodiny sekretariátu.

Od 29. května pak budou vždy v úterý a čtvrtek od 8:3 do 11:30.

18. květen 2017

Ve středu 17. května se ruší výuka DS/BS i konzultační hodiny dr. Valkouna.

Ve středu 17. května se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny prof. Kováře.

 

01. květen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014