Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Jugoslávie a první fáze tzv. normalizace v Československu - Abstract CZE

Ondřej Vojtěchovský
Husákovo vedeni Komunistické strany Československa prakticky ve všech ohledech potlačilo nebo alespoň podstatně revidovalo principy politiky uplaltňované v době tzv. "obrodného procesu" během roku 1968. Jedním z aspektů Pražského jara byl také vstřícný až obdivný postoj vůči Jugoslávii. Veřejnost v Československu spatřovala v Titově politice vzor a inspiraci. Ve vývoji obou zemí byly v pozitivním smyslu sledovány paralely a obdobné jevy. Nositelé antireformnich tendenci považovali tzv. jugoslávský revisionismus za jeden z ideových zdrojů československé "úchylky". Předmětem této studie je analýza československo-jugoslávských vztahů v období počínající normalizace a úlohy Jugoslávie a jugoslávských občanů v tehdejším československém prostředí.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší konzultační hodiny a bakalářský a diplomový seminář prof. Kováře.

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014