Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Dvacáté století 2010/1

Dvacáté století - The Twentieth Century, No. 1, 2010, ISSN 1803-750X

Obálka 2006
Title Page | PDF
Front Matter | PDF
Contents | PDF
Contents ENG | PDF
Preface | PDF
I. Articles
Jugoslávie a první fáze tzv. normalizace v Československu (pp. 13-38)
Ondřej Vojtěchovský
Key words: Prague Spring, Year af 1968, Czechoslovak Normalization, Yugoslavia, Titoism, Yugoslav Revisionism, Soviet Block

Panevropa, a nebo anšlus?
Zahraničněpolitické pozadí německo-rakouské celní unie v roce 1931 (pp. 39-55)
Miroslav Šepták
Key words: Germany - Weimar Republic, Austria, Great Depression, Customs Union, Mitteleuropa, Briand Paneuropa

Devadesát let trianonské mírové smlouvy
Hlavní momenty z jednání maďarské ministerské rady a maďarské mírové delegace v otázce mírové smlouvy s dohodovými mocnostmi (prosinec 1919 - červen 1920) (pp. 57-78)
Andrej Tóth
Key words: Hungary, Paris Peace Conference, Trianon Peace Treaty, Hungarian Peace Delegation, Count Apponyi

Pomoc Rady vzájemné hospodářské pomoci "rozvojovým zemím": Příklad Německé demokratické republiky a Etiopie (pp. 79-90)
Pavel Szobi
Key words: German Democratic Republic (GDR), Ethiopia, Mengistu Haile Meriam, financial, economic and military support, ideological interests

"Země, jež stojí nade všemi"?
Velká Británie očima československých architektů v meziválečném období (pp. 91-114)
Libor Tomáš
Key words: Czechoslovak Architecture, Great Britain, Garden Cities, Colonies of Family Houses, Adolf Loos, Pavel Janák, Bohumil Hübschmann
PDF | Abstract - CZE | Abstract - ENG
Americká pomoc Číně před vypuknutím války v Tichomoří (pp. 115-124)
Aleš Skřivan St.
Key words: Chiang Kai-shek's China, United States of America, American Financial Aid, Lend-Lease Act, American Volunteer Group, Second World War

Reakce Nizozemska na pronikání firmy Baťa na jeho místní i koloniální trh mezi dvěma světovými válkami v kontextu mezinárodních hospodářských vztahů (pp. 125-137)
Sylva Sklenářová
Key words: The Czechoslovak Firm Baťa, the Netherlands, Shoe Manufacture, Best, the Dutch East India, Import of Goods
II. Specific research
"Ta malá, vzdálená země uprostřed Evropy ... " I.
Britský tisk a "československé události" v době mnichovské krize (pp. 141-159)
Dušan Radovanovič
Key words: Czechoslovak-German Relations, Munich Crisis, the British Conservative and Left-wing Press, Neville Chamberlain, the Second World War

"Ta malá, vzdálená země uprostřed Evropy ..." II.
Britský tisk a "československé udalosti" v letech 1945-1948 (pp. 161-184)
Petr Beránek
Key words: Great Britain, British Press, Czechoslovakia in the Years 1945-1948, Communism, Iron Curtain

Britský tisk a (versus) politika
Obraz vybraných vnitropolitických i mezinárodně politických událostí v britském tisku v letech 1918-1921 (pp. 185-205)
Aleš Bříza
Key words: Anglo-French Unity, the British Press, Reparations, Revision of Versailles Peace Treaty, Spa Conference, Economic Sanctions

III. Reviews

Milan Kuna, Václav Talich (1883-1961), Sťastný i hořký úděl dirigenta, Praha 2009 (pp. 209-210)
Aleš Břiza
PDF

Karibská krize a nezamýšlené hrozby
Ke knize Michaela Dobbse One Minule to Midnight: Kennedy, Khrushchev, and Castro on the Brink of Nuclear War, New York 2008 (pp. 211-217)
Jaroslav Fiala
PDF

Peter Geiger a kol., Questions Concerning Liechtenstein during the National Socialist Period and the Second World War. Refugees, financial assets, works of art, production of armaments. Final report of the Independent Commission of Hisrorians Liechtenstein / Second World War, Vaduz - Zurich 2009 (pp. 218-220)
Václav Horčička
PDF

Niklas Frank v Praze aneb Schůzka s dějinami
Niklas Frank, Můj otec. Účtování, Praha 2010; Niklas Frank, Moje německá matka, Praha 2010 (pp. 221-224)
Martin Kovář
PDF

"To velké hříšné město ... "
Geraint Anderson, Cityboy. Peníze, sex a drogy v srdci londýnského finančního světa, Praha 2010 (pp. 225-227)
Martin Kovář
PDF

Americké jedenadvacáté století?
Několik poznámek ke knize Fareeda Zakarii, Postamerický svět, Praha 2010 (pp. 228-230)
Martin Kovář
PDF

Britské "černobílé" desetiletí
David Kynaston, Family Britain 1951-57, London - Berlin - New York 2009 (pp. 231-232)
Jaromír Soukup
PDF

Marek Příhoda & Hana Vaňková (eds.), Slovanské jazyky a literatury: hledání identity, sborník příspěvků z konference mladých slavistlů konané 22.- 23. října 2008, Praha - Červený Kostelec, Praha 2009 (pp. 233-235)
Stanislav Tumis
PDF

Bahgat Korany & Ali E. Hillal Dessouki (eds.), The Foreign Policies of Arab States.
The Challenge of Globalization, Cairo - New York 2008 (pp. 236-237)
Stanislav Tumis
PDF

Phillip Buckner (ed.), Canada and the British Empire, Oxford 2008 (pp. 238-239)
Jaroslav Valkoun
PDF
IV. News

Světové dějiny na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze (pp. 243-244)
Jaroslav Valkoun
PDF

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014