Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Konference

Ústav světových dějin v posledních letech uspořádal řadu konferencí, kolokvií, seminářů a workshopů, často ve spolupráci s významnými zahraničními institucemi. Jako příklad lze uvést konference „Středoevropská šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. století“ (ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů; říjen 2010) či „Deutsch Russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“ (ve spolupráci s Katedrou hospodářských dějin NF VŠE v Praze, s Aktion Österreich-Tschechische Republik a s Alexander von Humboldt Stiftung; listopad 2007), mezinárodní kolokvia „Die Wirkung der Eliten in der Diplomatie, Politik und Wirtschaft des 19. und 20. Jahrhunderts“ (květen 2007), „Auf dem Weg zum Ersten Weltkrieg“ (květen 2008) či „Unruhige dreißiger Jahre. Auf dem Weg zum Zweiten Weltkrieg“ (květen 2010), pořádaná ve spolupráci s výše zmíněným pracovištěm Universität Hamburg, případně kolokvia „Film and History – History in Film“ (ve spolupráci s Centro de Estudios, Ciudad de la Luz – Alicante; květen 2010) či „Latin America in History, Today and its Identity“ (ve spolupráci s Facultad de Ciencias de la Seguridad, Buenos Aires; květen 2010).

Aktuální konference

Archiv konferencí

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014