Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Publikační činnost

prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

 

Výběrová bibliografie

Vědecké monografie

 1. Županič, Jan. Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648 (kresby erbů: Fiala, Michal). Praha: VR Atelier, 2001, 320 stran, ISBN 80-238-8053-5.
 2. ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta Rakouského císařství. Praha: Agentura Pankrác, 2006, 456 stran, ISBN 80-86781-08-9.
 3. ŽUPANIČ, Jan. Rakousko-Uhersko a polská otázka za první světové války. Praha: Karolinum, 2006, 192 stran, ISBN 80-246-1193-7.
 4. Fiala, Michal a Hrdlička, Jakub a Županič, Jan. Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy a Nobilitační privilegia studentské legie z roku 1648. Praha: Scriptorium, 1997, p. XVII-XXII, 233-306.
 5. ŽUPANIČ, Jan a Horčička, Václav a Králová, Hana. Na rozcestí. Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie, Praha : Agentura Pankrác, 2009, ISBN 978-80-86781-13-6.

 

Kapitola v odborné knize

 1. ŽUPANIČ, Jan. Nobilitace žen v Rakouském císařství. In Ambrožová, Hana a kol., Historik na Moravě, Brno: Matice moravská, 2009, ISBN 978-80-86488-57-8, s. 699-710.
 2. ŽUPANIČ, Jan. Nižší šlechta dědičných zemí a Uherska ve srovnávací
  perspektivě. In Kovačka, Miloš – Augustínová, Eva – Maruna, Maroš, Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť 1: Postavenie a majetky zemianskych rodov. Martin : Slovenská národná knižnica (Edícia: Studia historico-bibliografica Turociensia. Zv. 1), 2009, p. 19 - 30. ISBN 978-80-89301-50-8.
 3. Županič, Jan. Jaromír Freiherr von Mundy, in: Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (Hg.), Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914, München : Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung GmbH & Co. KG München 2010, p. 255-271. ISBN 978-3-89975-192-5.
 4. Županič, Jan. Vznik rodu Wrbna-Kaunitz. Skrytá historie šlechtického rodu, in: Malíř, Jiří – Rája, Martin (ed.), JUDr. Václav Kounic a jeho doba, Brno 2009, p. 237-257. ISBN 978-80-86488-61-5.
 5. Županič, Jan. Finanční aspekty nobilitací v Rakousku, in: Brňovják, Jiří a kol., Nobilitace ve světle písemných pramenů, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě 2009, s. 101-110. ISBN 978-80-7368-744-1
 6. Županič, Jan. Český ideál. Představa vzorové výchovy českých elit v éře Rakousko-Uherska, in: Pelcová, Naďa – Hogenová, Anna a kol., Imaginace ve výchově, umění a sportu (filosofická reflexe), Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010, p. 250-258, ISBN 978-80-7290-433-4.
 7. Županič, Jan. Eigennützige Mäzene? Nobilitierungen und Mäzenatentum im Kaisertum Österreich, in: Hlavačka, Milan – Pokorná, Magdaléna – Pavlíček, Tomáš W., Collective nad Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 2th Centuries in Central Europe. Praha : Institute of History, Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Řada A/Series A – Monographia. 31, 2010, p. 210-230, ISBN 978-80-7286-163-7.
 8. Županič, Jan. Der böhmische Adel und die Entstehung der einheitlichen österreichischen Nobilität, in: Konopnicka, Malgorzata – Kuczer, Jarosław – Strzyżewski, Wojciech (red.), Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI-XVIII wieku, Zielona Góra  : Wydawnictwo uniwesytetu zielenogórskiego, 2010, p. 33-60, ISBN 978-83-7481-311-2.
 9. Županič, Jan. Österreich-Ungarn und die polnische Frage im Jahre 1918, in: Nodzyński, Tomasz (red.), Wókoł roku 1918 w Europie Środkowej, Zielona Góra  : Wydawnictwo uniwesytetu zielenogórskiego, 2010, s. 37-58, ISBN 978-83-7481-388-4.
 10. Županič, Jan. Znak jako symbol. Plamenná orlice v českých dějinách, in: Pelcová, Naděžda – Hogenová, Anna a kol., Symbol ve výchově, umění a sportu (Filozofická reflexe), Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, p. 285-292, ISBN 978-80-7290-428-0.

 

Odborné studie ve vědeckých časopisech

 1. Županič, Jan. Nobilitace českých elit v Rakousko-uherské monarchii. Z Českého ráje a podkrkonoší. Supplementum 8: František Ladislav Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století, Semily 2003, p. 181-200, ISBN 80-86254-08-9, ISSN 1211-975X.
 2. Županič, Jan. Nádherní. Příspěvek k dějinám nové šlechty. Heraldická ročenka, 2003-2004, vol. XXVII. p. 84-131, ISBN 80-902772-3-3.
 3. Županič, Jan. Záhadný původ barona Kapouna aneb těžký život rakouského úředníka. Historický obzor, 2005, vol. 16,  no. 1-2. p. 22-32, ISSN 1210-6097.
 4. Županič, Jan. Habsburkové ve 20. století. Historický obzor, 2006, vol. 17, no. 1-2. p. 2-9, ISSN 1210-6097.
 5. Županič, Jan. Cesty k urozenosti. Nová šlechta v Rakousko-Uhersku. Český časopis historický, 2006, vol. 104, no. 2., p. 269-303, ISSN 0862-6111.
 6. Županič, Jan. Vznik jednotné rakouské nobility. Sborník archivních prací, 2006, vol. LVI., no 2, p. 345-416, ISSN 0036-5246.
 7. Županič, Jan. Zwischen dem neuen Adel und Aristokratie – von Nádherný und Nádherný von Borutin. Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, vol. 24. (XXXVIII.), no. 3/2007 (Juli/September), p. 115-130; no. 4/2007 (Oktober/Dezember), p. 172-182, ISSN 0001-8260.
 8. Županič, Jan. Bořkové Dohalští z Dohalic, Heraldická ročenka, 2008, vol. XXXI., p. 144-156, ISBN 80-902772-6-8.
 9. Županič, Jan. Renobilitierungsprozesse und genealogische Agenten – Der Skandal um das Adelsdepartement im Innenministerium am Beginn des 20. Jahrhunderts, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Bd. 117, Heft 3-4/2009, p. 334-357, ISSN 0073-8484, ISBN 978-3-205-78439-5.
 10. Županič, Jan. Die Freiherren von Freudenthal. Verborgene Geschichte einer Adelsfamilie. Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, vol. 26. (XL.), no. 1/2011 (Jänner/April), p. 32-41, ISSN 0001-8260.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014