Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Publikační činnost

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

 

Vědecké monografie:

1) STELLNER, František, Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha, Panevropa Praha, 1995

2) STELLNER, František, Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha, Panevropa Praha, 1998

3) STELLNER, František, Politické, hospodářské a kulturní vztahy české společnosti  k Rusku v padesátých letech 19. století, pro Research Support Scheme,  Praha 1999 (manuskript)

4) STELLNER, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha, Nakladatelství Libri, 2000, 2007

5) STELLNER, František, Rusko a střední Evropa v 18. století, I. díl, Praha, Setoutbooks.cz, s. r. o. 2009

 

Kolektivní vědecké monografie (hlavní autor):

1) STELLNER, František u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968, Prag 2010

 

Kolektivní vědecké monografie (spoluautor):

1) Stellner, František, Hospodářské dějiny na VŠE v Praze, in: Doležalová, Antonie a kol., Učíme ekonomii 90 let, Praha 2011

 

Příručky, vysokoškolské učebnice:

1) SKŘIVAN, Aleš, DRŠKA, Václav, STELLNER, František,  Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914, Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku,  1994

2) DRŠKA, Václav, SKŘIVAN, Aleš, STELLNER, František,  Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648, Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku,  1995

3) STELLNER, František, POLÁČEK, Jaroslav a kol., Internet nejen pro historiky, Praha, Grada 2003

4) STELLNER, František, JAKUBEC, Ivan, SOBĚHART, Radek,  Výběrová bibliografie k novodobým hospodářským a sociálním dějinám, Praha 2005, skripta FNH VŠE

5) KOVÁŘ, Martin a kol., „Jak na Evropu?“ aneb příručka o Evropské unii pro pedagogy na středních školách, Praha 2006 (7. kapitola: Evropská kultura a podpora vzdělanosti) (spoluautor)

6) STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny, Praha 2006, skripta NF VŠE

 

Populárněvědecké knihy:

1) Kolektiv autorů, Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin I., Praha 1999, 2001, 2009 spoluautor)

2) HALAS, František X., STELLNER, František, MÜLLER, Klaus, Benedikt XVI. intelektuál, myslitel a vědec, Praha, Setoutbooks.cz, s. r. o. 2009

 

Encyklopedie:

1) Kolektiv autorů, Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti, Praha, Nakladatelský dům OP,  1993

2) ČECHURA, Jaroslav, MIKULEC, Jiří, STELLNER, František, Lexikon českých panovnických dynastií, Praha, Akropolis, 1996

3) HONZÁK, František, PEČENKA, Marek, STELLNER, František, VLČKOVÁ, Jitka, Evropa v proměnách staletí, Praha, Nakladatelství Libri, 1997

4) HONZÁK, František, PEČENKA, Marek, STELLNER, František, VLČKOVÁ, Jitka, Evropa v proměnách staletí, Praha, Nakladatelství Libri, 2001

5) Kolektiv autorů, Universum všeobecná encyklopedie,  I.-X., Praha, Odeon 2000-2001

6) ŽUPANIČ, Jan, STELLNER, František, České knížecí rody, Praha, Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2001

7) Kolektiv autorů, UNIVERSUM všeobecná encyklopedie, I.-IV., Praha, Odeon 2002

8) HINDLS, Richard, HOLMAN, Robert, HRONOVÁ, Stanislava a kol., Ekonomický slovník, Praha, C. H. Beck 2003

9) Ottova encyklopedie  Česká republika, I.-V., Praha, Ottovo nakladatelství 2006 (též elektronická verze na CD ROM)

10) Kolektiv autorů, UNIVERSUM všeobecná encyklopedie, I.-II., Praha, Odeon 2006 (též elektronická verze na CD ROM)

 

Uspořádal:

1) Pocta Aleši Skřivanovi. Sborník příspěvků jeho žáků k 50. narozeninám, usp. Stanislav Balík, Václav Drška, František Stellner, Praha 1994

2) Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1, 2003, Studia historica LV, Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora  Aleše Skřivana,  ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha, Nakladatelství Karolinum 2005

3) Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, č. 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze 2005  

4) „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“. Beiträge der internationalen Konferenz  in Prag vom 24.-25. November 2005, hrsg. von František Stellner unter Mitarbeit von František Bahenský und Radek Soběhart, Praha, Set Out, 2007

5) Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám Prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007

6) Acta Oeconomica Pragensia 16, 2008, č. 1,  Německé hospodářské dějiny, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze 2008

 

Původní práce v odborných časopisech a sbornících:

1) STELLNER, František, "Nový kurs" a "světová politika". Zahraniční politika Německa v 90. letech 19. století, in: Historický obzor 1, 1990, č. 7/8, s. 180-185

2) STELLNER, František, Cesta Pruska k velmocenskému postavení, in: Historický obzor 3, 1992, č. 9, s. 242-249

3) STELLNER, František, Prusko za válek o rakouské dědictví, in: Historický obzor 4, 1993, č. 6, s. 122-126

4) STELLNER, František, Vilém II. a Bismarck. Německá zahraniční politika v letech 1888-1890, in: Pocta Aleši Skřivanovi. Sborník příspěvků jeho žáků k 50. narozeninám, usp. S. Balík, V. Drška, Fr. Stellner, Praha 1994, s. 41-47

5) STELLNER, František, Bedřich Pruský a Machiavelliho “Vladař”, in: Historický obzor 6, 1995, č. 5-6, s. 127-130

6) STELLNER, František, Capriviho zahraniční politika v letech 1890-1892, in: Historický obzor 6, 1995, č. 9-10, s. 203-210

7) STELLNER, František, Bavorsko a Prusko. Srovnání historie dvou německých mocností do roku 1871, in: Střední Evropa 12, 1996, č. 64, s. 113-124

8) STELLNER, František, Deutsche auswärtige Politik nach Bismarcks Entlassung (1890-1892), in: Prague Papers on History of International Relations 1, 1997, s. 135-156

9) STELLNER, František, Zu einigen außenpolitischen und militärischen Aspekten des bayrischen Erbfolgekrieges, in: Prague Papers on History of International Relations 2, Part II, 1998, s. 237-264

10) STELLNER, František, Král a filozof. Fridrich II. Veliký a Voltaire, in: Historický obzor  9, 1998, č. 5-6, s. 104-110

11) STELLNER, František, Zur Aussen- und Innenpolitik des Reichskanzlers Caprivi nach 1892, in: Prague Papers on History of International Relations 3, 1999, s. 111-130

12) STELLNER, František, Na německém císařském dvoře (1871-1918), in: Historický obzor 10, 1999, č. 7-8, s. 146-152

13) STELLNER, František, Německý císař Vilém II. a nacismus, in: Pocta profesoru Janu Kuklíkovi, AUC, Philosophica et Historica 1, 1998, Studia historica XLVIII., Praha 2000, s. 185-194

14) STELLNER, František, Dynastický faktor v ruské politice v prvních letech vlády Alžběty Petrovny, in: Slovanský přehled 85, 2000, č. 3, s. 413-439

15) STELLNER, František, Zu den Ergebnissen des Siebenjährigen Kriegs in Europa, in: Prague Papers on History of International Relations 4, 2000, s. 85-98

16) STELLNER, František, K významu bitvy u Lovosic pro ztroskotání pruské ofenzivy v roce 1756, in: Historický obzor 12, 2001, č. 5-6, s. 98-101

17) STELLNER, František, „Carevna zemřela!“ Několik poznámek k vládě Alžběty Petrovny, in: Pocta k 60. narozeninám doc. PhDr. Vladimíra Nálevky, CSc.,  AUC, Philosophica et Historica 2, 1998, Studia Historica IL, Praha 2001, s. 51-56

18) STELLNER, František, Der erste Staatsbesuch des deutschen Kaisers Wilhelms II. in Wien, in: Prague Papers on History of International Relations 5, 2001, s. 75-83

19) STELLNER, František, Die Reflexion der russischen Politikauffassung in der tschechischen Gesellschaft 1849-1850, in: Prague Papers on History of International Relations 6, 2002, s. 55-64

20) STELLNER, František, První státní návštěva německého císaře Viléma II. ve Vídni, in: Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi. Sborník příspěvků k jubilantovým sedmdesátinám,  Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1, 1999, Studia historica LI, Praha 2003, s. 201-207

21) STELLNER, František, Německý císař Vilém II. a konec první světové války, in: Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi. K sedmdesátým narozeninám, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 3, 1998, Studia historica L, ed. Drahomír Jančík, Praha 2003, s. 221-231 

22) STELLNER, František, Slovanství v české a ruské společnosti v první polovině 19. století, in: Historický obzor 15, 2004, č. 9/10, s. 206-211

23) STELLNER, František, SOBĚHART, radek,  Velká hospodářská krize a výmarská republika, in: Velká deprese. Sborník textů, ed. Marek Loužek a Ladislav Tajovský, Praha 2004, s. 61-69

24) STELLNER, František, KOVÁŘ, Martin, TAJOVSKÝ, Ladislav, SOBĚHART, radek,   Stav a hlavní tendence výzkumu hospodářských a sociálních dějin v České republice v devadesátých letech 20. století a jeho reflexe hospodářské praxe. Výzkumný záměr CEZ: J18/98: 311500001, Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české společnosti. Systém hospodářsko-politických regulací vytvořený v 90. letech a jeho vliv na dnešní stav české ekonomiky, 2004 (manuskript)

25) STELLNER, František, Die dynastische Politik russisches Imperium im 18. Jahrhundert, in: Prague Papers on History of International Relations 7, 2004, s. 33-55

26) STELLNER, František, Politické a dynastické pozadí svatby Kateřiny Veliké, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1, 2003, Studia historica LV, Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora  Aleše Skřivana,  ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha, Nakladatelství Karolinum 2005, s. 409-422

27) SOBĚHART, radek,  STELLNER, František, Vybrané aspekty vývoje německého hospodářství za Velké hospodářské krize, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, č. 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha 2005, s. 244-259

28) KOVÁŘ, Martin, STELLNER, František, SOBĚHART, radek,   Komparace alternativních přístupů  řešení Velké hospodářské krize ve Velké Británii, Německu a Československu, FIGA. Fakulta národohospodářská VŠE v Praze, 2005 (manuskript)

29) STELLNER, František, SOBĚHART, radek,  Ekonomické příčiny vítězství SSSR a porážky Německa ve druhé světové válce, in: Šedesát let od konce druhé světové války. Sborník textů, ed. Marek Loužek, Praha 2005, s. 61-70

30) STELLNER, František, SOBĚHART, radek, Ausgewählte Aspekte der deutschen Wirtschaftsentwicklung während der Weltwirtschaftskrise, in: Prague Papers on History of International Relations 8, 2005, s. 135-165

31)  STELLNER, František, SOBĚHART, radek,  Politické aspekty vývoje výmarské republiky za Velké hospodářské krize (Brüningova éra), in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2, 2005, ed. Martin Kovář a Vladimír Nálevka, s. 145-195

32) STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Prusko a Bavorsko v roce 1805. Komparace mezinárodně politických a vnitropolitických priorit pruských a bavorských elit, in: Evropa 1805. Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu Brno, 26.-28. září 2005, ed. Jaroslav Kotulán a Dušan Uhlíř, Brno 2006, s. 109-129

33) Stellner, František, Příčiny ruské neutrality během prusko-rakouské války v roce 1866, in: Slovanský přehled 92, 2006, č. 4, s. 465-484

34) Stellner, František, Pruské nároky na slezská knížectví a válka o rakouské dědictví, in: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., sest. Luděk Březina a kol., Praha, nakladatelství Casablanca 2006, s. 169-182

35) Stellner, František, Rusko a Prusko v roce 1866. K politickým, ekonomickým a dynastickým příčinám ruské neutrality, in: Královehradecko. Historický sborník pro poučenou veřejnost 3, 2006, s. 17-25

36) Stellner, František, SOBĚHART, Radek, Ke jmenování Heinricha Brüninga říšským kancléřem, in: Svět historie. Historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 81-99

37) Stellner, František, Die dynastische Politik in den russisch-deutschen Beziehungen im 18. Jahrhundert, in: „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“. Beiträge der internationalen Konferenz  in Prag vom 24.-25. November 2005, hrsg. von František Stellner unter Mitarbeit von František Bahenský und Radek Soběhart, Praha, Set Out, 2007, s. 31-51  

38) Stellner, František, Německý císař Vilém II. a jeho britští příbuzní, in: Cestou dějin. 1. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. Kolektivní monografie, usp. Eva Semotanová, Praha, Historický ústav 2007, s. 305-323

39) SOBĚHART, radek, STELLNER, František, K ekonomickému vývoji výmarské republiky za Brüningovy éry, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám Prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007, s. 395-404

40) STELLNER, František, CHLUBNA, Jan, Genealogie panovnických rodů na internetu, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1-2/2002, Z pomocných věd historických XVI, Inter laurum et olivam, Praha 2007, s. 303-307

41) STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Rusko jako hrozba? Počátek vytváření negativního obrazu Ruska u české veřejnosti v letech 1848-49, in: „19. století v nás“. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, ed. Milan Řepa, Praha 2008, s. 554-566 (vyšlo 2009)

42) STELLNER, František, SOBĚHART, radek, České země a západní Evropa v zahraniční historiografii, in: sborník z IX. sjezdu historiků, Fakulta filozofická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Sdružením historiků České republiky – Historickým klubem a Historickým ústavem Akademie věd České republiky, 7. září 2006 (v tisku)

43) STELLNER, František, Vilém II. a zánik monarchie v roce 1918, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2006,  ed. Martin Kovář a Vladimír Nálevka, s. 193-224 (vyšlo 2008) 

44) Stellner, František, Ursachen der russischen Neutralität im preußisch-österreichischen Krieg 1866, in: Prague Papers on History of International Relations 10, 2007, s. 113-134

45) STELLNER, František, SOBĚHART, radek, Institucionální kolaps výmarské republiky v roce 1930, in: Totalitarismus 3. Totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru, ed. Ivo T. Budil a Tereza Zíková, Plzeň 2007, s. 73-90

46) STELLNER, František, Bismarck und Caprivi. Die Probleme der postbismarckschen Eliten, Mezinárodní kolokvium „Die Wirkung der Eliten in der Wirtschaft und in der Diplomatie“, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 18. 5. 2007, in: Prague Papers on History of International Relations 10, 2007, s. 419-427

47) STELLNER, František, Vergleich der dynastischen Politik österreichisches, preußisches und russisches Imperium im 18. Jahrhundert, in: sborník internationalen Konferenz „Herrschaft und Beherrschte in kontinentalen europäischen Imperien im Vergleich 1700–1920“ (v tisku)

48) STELLNER, František, Zamyšlení nad životem a dílem Fridricha Velikého, in: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7, 2007. Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, Opava 2007, s. 189-196

49) Stellner, František, SOBĚHART, radek, Vybrané problémy hospodářské politiky vlády H. Müllera do října 1929, in: Acta Oeconomica Pragensia 16, 2008, č. 1, Německé hospodářské dějiny, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze,  s. 99-107 

50) Stellner, František, SOBĚHART, Radek, Die Wirtschaftspolitik der deutschen Regierung zwischen 1928 und 1929, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen Prague economic and social history papers 8, 2007/2008, s. 165-172

51) STELLNER, František,  Wilhelm II. und die Juli-Krise 1914, in: Prague Papers on History of International Relations 11, 2008, s. 509-515 (vyšlo 2009)

52) STELLNER, František, Die russisch-württembergischen Beziehungen unter Katharina der Großen, in: Prague Papers on History of International Relations 11, 2008, s. 105-114 (vyšlo 2009)

53) SOBĚHART, Radek,  STELLNER, František, Vergleich des Mäzenatentums Friedrich Wilhelms IV. und Wilhelms II. Das Herrschermäzenatentum in der Ära der Bürgergesellschaft des 19. Jahrhunderts,  in: Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in 19th and 20th Century in the Central Europe, edd. Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Tomáš W. Pavlíček, Praha 2010, s. 44-61

54) Stellner, František, SOBĚHART, Radek, Die Wirtschaftspolitik der deutschen Regierung (1928-1929), in: Prague Papers on History of International Relations 12, 2009, s. 569-576

55) Stellner, František, Die Personalpolitik Katharinas II. im Kontext der russisch-mitteleuropäischen Beziehungen, in: Prague Papers on History of International Relations 12, 2009, s. 145-156

56) STELLNER, František, Hospodářské a sociální dějiny na Katedře hospodářských dějin NF VŠE v Praze (tradice, výsledky a výhled), in: Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století. Sborník z konference konané 9. listopadu 2007 na KHD NF VŠE v Praze, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009, s. 85-89 (Studie k hospodářským dějinám 1) (vyšlo 2010)

57) Stellner, František, Politiques dynastiques et matrimoniales:  francophobie ou russophobie? in: sborník z Colloque du tricentenaire. Elisabeth, impératrice de Russie (1709-1761). Entre la francophonie et la francophilie, 11.-12. 12. 2009, (v tisku)

58) Stellner, František, Der mitteleuropäische Einfluss auf die russische Bildungspolitik in der Ära Peters des Großen, in: Prague Papers on the History of International Relations 13, 2010, část 1, s. 37-46 (13 NS) (vyšlo 2011)

59) STELLNER, František,  Petr I. Veliký a carevič Alexej, in: Historický obzor 22, 2011, č. ¾, s. 82-86

60) STELLNER, František,  Středoevropský vliv na školské reformy Kateřiny Veliké, in: SP 97, 2011, č. 3-4, s. (v tisku)

61) STELLNER, František,  Katharina die Große und die dynastische Beziehungen mit Württemberg, in Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte, 2012 (v tisku)

62) STELLNER, František,  Příprava ruských panovníků 18. století na vládu, in: Historický obzor (v tisku)

 

Účast na řešení grantů:

1) jednoměsíční stipendium v rámci DAAD realizované na Heinrich Heine Universität Düsseldorf, 1993

2) vědecké stipendium Konstantin Jireček-Stipendienfond,  květen-červen 1994

3) „K úloze císaře Viléma II. při formování německé politiky do roku 1900“, projekt AKTION Česká republika – Rakousko, 1996

4) Politické, hospodářské a kulturní vztahy české společnosti  k Rusku v padesátých letech 19. století, pro Research Support Scheme, 1999

5) Výzkumný záměr MŠMT č. MSM: J13/98: 112100004, Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin, oddíl: Obraz reality ležící uvnitř i vně české společnosti v jejím kolektivním vědomí, 2000-2004

6) Grantový projekt Grantové agentury České republiky  „Střední Evropa a Rusko v 18. století. Ke vzájemným kulturním, politickým a hospodářským vztahům, ovlivňování a poznávání“, spolu s Františkem Bahenským,  2003-2005

7) Grant Fakulty národohospodářské VŠE „Výběrová bibliografie k novodobým hospodářským a sociálním dějinám“, 2003-2004

8) Výzkumný záměr CEZ: J18/98: 311500001, Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české společnosti. Systém hospodářsko-politických regulací vytvořený v 90. letech a jeho vliv na dnešní stav české ekonomiky, příspěvek: Stav a hlavní tendence výzkumu hospodářských a sociálních dějin v České republice v devadesátých letech 20. století a jeho reflexe hospodářské praxe, 2004

9) Stipendium Alexander von Humboldt-Stiftung realizované na Universität Bayreuth, téma: „Tři ruští panovníci v roce 1762. Srovnání zahraniční, dynastické a vnitřní politiky Alžběty Petrovny, Petra III. a Kateřiny II. (Drei russische Herrscher im Jahr 1762. Ein Vergleich von der Außen-, Innen- und dynastischen Politik Elisabeth Petrownas, Peters III. und Katharinas II.)“, 2004-2005

10) Výzkumný záměr MŠMT č. MSM0021620827, České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, projekt III.B.3 „Česká občanská společnost a její reakce na klíčové zahraničně politické krize v 19. století“, 2005-

11) FIGA. Fakulta národohospodářská VŠE v Praze. Komparace alternativních přístupů řešení Velké hospodářské krize ve Velké Británii, Německu a Československu, Martin Kovář, František Stellner, Radek Sobĕhart, 2005

12) AKTION Österreich-Tschechische Republik. Wissenschafts - und Erziehungskooperation. Russisch-deutsche Beziehungen. Politische, wirtschaftliche, kulturelle Aspekte von der Frühen Neuzeit bis 20. Jahrhundert, František Stellner, Arnold Suppan, 2005

13) Návratové stipendium (Rückehrstipendium) Alexander von Humboldt-Stiftung, téma: „Tři ruští panovníci v roce 1762. Srovnání zahraniční, dynastické a vnitřní politiky Alžběty Petrovny, Petra III. a Kateřiny II. (Drei russische Herrscher im Jahr 1762. Ein Vergleich von der Außen-, Innen- und dynastischen Politik Elisabeth Petrownas, Peters III. und Katharinas II.)“, 2006

14) Fond rozvoje vysokých škol. Inovace výuky předmětu Hospodářské dějiny. František Stellner, Martin Kovář, Radek Sobĕhart, 2006

15) Deutsche Forschungsgemeinschaft, tříměsíční vědecký pobyt, (Universität Passau, Osteuropa-Institut München, Universität Bonn, Universität Bayreuth, Freie Universität Berlin), 2006

16) Specifický výzkum FF UK v Praze, „Sociální stát v německo-britské perspektivě 20. století“, 2006 (spoluřešitel) (Stellner, František, Krize německého sociálního státu za Velké hospodářské krize)

17) Vládní projekt „EU do škol“, grantový projekt „Jak na EU?“, MŠMT 2006 (spoluřešitel)

18) Rozvojové programy „Multimediální vzdělávací pomůcky pro vedlejší specializaci Novodobé hospodářské dějiny“, 2007 (hlavní řešitel)

19) IGA „Americko-německé ekonomické vztahy 1924-1930. Příspěvek k transnacionálním dějinám meziválečné éry“, 2007 (spoluřešitel)

20) Odborné vzdělávání univerzitních pedagogů v oblasti hospodářských dějin, Leonardo da Vinci (2008-) (spoluřešitel)

21) Grantový projekt Grantové agentury České republiky „Vztah ekonomie a politiky na příkladu Velké hospodářské krize v Německu“ (2009-) (spoluřešitel)

22) Grantový projekt Grantové agentury České republiky „Role státu v německém hospodářství 20. století“, registrační číslo 409/09/H024 (2009-) (spolugarant)

23) Projekt Evropského sociálního fondu „Učme se od učící se organizace“, Operační program Praha Adaptabilita (2009-) koordinátor

24)  Grantový projekt VŠE, GRF „Analýza vývoje sociálního státu ve středoevropském regionu“, (2010-)

25) Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání. Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 (2010-)

26) Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: "Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi" (2010-) koordinátor

 

Populární články:

1) STELLNER, František, Vilém I. Osobnost německého císaře. in: Historický obzor 3, 1992, č. 2, s. 45-50

2) STELLNER, František, Bedřich III. 99 dní na německém císařském trůnu, in: Historický obzor 3, 1992, č. 4, s. 119-123

3) STELLNEROVÁ, Šárka, STELLNER, František, Švédsko na přelomu 18. a 19. století, in: Historický obzor  4, 1993, č. 2, s. 26-31

4) STELLNER, František, Mládí pruského krále Bedřicha II., in: Historický obzor 5, 1994, č. 4, s. 74-77

5) STELLNER, František, Zájemcům o studium historie na vysokých školách. Příklad písemného testu z historie, in: Historický obzor 5, 1994, č. 4, s. 94, č. 5, s. 120

6) STELLNEROVÁ, Šárka, STELLNER, František, Gustav II. Adolf, in: Historický obzor  6, 1995, č. 1, s. 2-4

7) STELLNER, František, Zájemcům o studium historie na vysokých školách, in: Historický obzor 6, 1995, č. 2, s. 46, č. 3-4, s. 94-95

8) STELLNER, František, Císařova matka. Životní příběh arcivévodkyně Žofie, matky Františka Josefa I., in: Historický obzor  7, 1996, č. 5-6, s. 108-114

9) STELLNER, František, Posmrtné osudy carské rodiny, in: Dějiny a současnost 18, 1996, č. 5, s. 30-35

10) STELLNER, František, Německo-britská námořní bitva ve Skagerraku, in: Historický obzor   9, 1998, č. 7-8, s. 189

11) STELLNER, František, Atentát u Ženevského jezera, in: Historický obzor 9, 1998, č. 9-10, s. 232-233

12) STELLNER, František, Svržený manžel. Kateřina Veliká a Petr III., in: Kolektiv autorů, Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin, Praha, Akropolis, 1999, s. 92-103

13) STELLNER, František, Lékař a královna. Karolina Matylda a Friedrich Struensee, in: Kolektiv autorů, Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin, Praha, Akropolis, 1999, s. 105-115

14) STELLNER, František, Galantní zástoje Napoleonova synovce. Napoleon III., in: Kolektiv autorů, Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin, Praha, Akropolis, 1999, s. 116-127

15) STELLNER, František, Lásko, vzdám se trůnu. W. W. Simpsonová a Eduard VIII., in: Kolektiv autorů, Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin, Praha, Akropolis, 1999, s. 172-183

16) STELLNER, František, Nepodařený únos. Pokus barona Warkotsche vydat Fridricha Velikého nepříteli, in: Dějiny a současnost 22, 2000, č. 4, s. 12-15

17) STELLNER, František, Korunovace v Královci. K 300. výročí povýšení Pruska na království, in: Dějiny a současnost 23, 2001, č. 3, s. 39-44

18) STELLNER, František,  První ruská vladařka Žofie Alexejevna, in: Historický obzor 14, 2003, č. 5-6, s. 98-106

19) STELLNER, František, Založení Petrohradu. ”Jen zvedej smělé čelo výš, Petrova tvrzi jak Rus pevná…“, in: Historický obzor 15, 2004, č. 1-2, s. 2-8

20) STELLNER, František, Třicetiletá válka a krnovský kníže Jan Jiří Hohenzollernský, in: Fukala, Radek, Jan Jiří Krnovský, České Budějovice 2005, s. (doslov)

21) STELLNER, František, SOBĚHART, radek, VÁŇA, Daniel, Bibliografie hospodářských a sociálních dějin v České republice v devadesátých letech 20. století, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, č. 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha 2005, s. 260-310

22) STELLNER, František, Vznik centrálně řízeného hospodářství. The Emergence of Centrally Managed Economy, in: Otisky komunismu. Imprints of Communism, ed. Tomáš Bojar, Praha 2008, s. 124-135

 

Zprávy:

1) STELLNER, František, Česko-německé sympozium „Mitteleuropa in internationalen Beziehungen“, in: ČČH 98, 2000, č. 4, s. 912-914

2) STELLNER, František, Über die Zusammenarbeit zwischen den tschechischen und österreichischen Historikern, in: Prague Papers on History of international Relations 5, 2001, s. 123-124

3) STELLNER, František, Studium ruských dějin na pražské Filozofické fakultě nebylo zrušeno, in: Slovanský přehled 87, 2001, č. 3, s. 347-348

4) STELLNER, František, Odborný seminář „Střední Evropa a Rusko v 18. století. Ke vzájemným kulturním, politickým a hospodářským vztahům, ovlivňování a poznávání“, in: Slovanský přehled 90, 2004, č. 1, s. 123-125

5) Průcha, Václav, STELLNER, František, Vývoj Katedry hospodářských dějin Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, 2004, in: http://nb.vse.cz/khd/

6) STELLNER, František, Internationale Konferenz „Herrschaft und Beherrschte in kontinentalen europäischen Imperien im Vergleich 1700–1920“, in: Prague Papers on History of International Relations 7, 2004, s. 281-283

7) STELLNER, František, Mezinárodní konference „Herrschaft und Beherrschte in kontinentalen europäischen Imperien im Vergleich 1700–1920“, in: ČČH 102, 2004, č. 2, s. 467-468

8) STELLNER, František, SOBĚHART, radek,  Politische Memoiren in deutscher und britischer Perspektive/ Political Memoirs in Anglo-German Context, in: ČČH 103, 2005, č. 1, s. 282-283

9) Stellner, František, Kolokvium „Rusko-německé vztahy“,  in: Slovanský přehled 91, 2005, č. 1, s. 120-124

10) STELLNER, František, KOVÁŘ, Martin, Úvodní slovo, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, č. 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha 2005, s. 7–8

11) STELLNER, František, Laudatio Františka Stellnera, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1, 2003, Studia historica LV, Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora  Aleše Skřivana,  ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha, Nakladatelství Karolinum 2005, s. 541-542

12) Stellner, František, Laudatio, in: Svět historie. Historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 15-18

13) Stellner, František, Úvodní slovo editora, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám Prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007, s. 395-404

14) Stellner, František, Profil katedry, in: http://khd.vse.cz/KHD/WCMS_KHD.nsf/pages/OKatedre.html

15) STELLNER, František, SOBĚHART, radek, Úvodní slovo editorů, Acta Oeconomica Pragensia 16, 2008, č. 1,  Německé hospodářské dějiny, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 3-4

 

Ostatní:

1) seriál Historická výročí, in: Historický obzor, č. 3, 1994 - č. 11/12, 2005

2) seriál Nové knihy, in: Historický obzor, č. 9, 1994 - č. 11/12, 2005

3) 65 recenzí

 

26. 7. 2011

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014