Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.

Publikační činnost

prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.


Výběrová bibliografie

Knižní publikace:
 
Cultural Conquests, in Studia Historica, AUC, Philosophica et Historica, Karolinum 2008. (co-editor with KIRK Tim)
 
Frontiers & Identities: Cities in regions and nations, Edizioni Plus. Pisa 2008 (co-editor with TEULIERES Laure)
 
Imagining Frontier, Contesting Identities, Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2007, 458 s. (co-editor ELLIS, Steven G.)
 
Frontiers and Identities: Exploring the Research Area, Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2006, 214 s. (co-editor ELLIS, Steven G.)
 
Meeting the Other, Studies in Comparative History, pro Studia Historica LVI, AUC, Philosophica et Historica 2/2003, Praha 2006 (co-editor KUBIŠ Karel)
 
”We” and ”the Others”: European Societies in Search of Identity, Studies in Comparative History, Studia historica LIII, AUC Philosophica et Historica 1/2000, Praha 2004, 275 s. (editorka)
 
Cestou do Cařihradu: Osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima, ISV: Praha 2003, 234 s.
The Road to Constantinople. The Sixteenth-Century Ottoman Towns through Christian Eyes, ISV: Praha 2002, 248 p.
 
Peripheries or Crossroads of Cultures? Towns of East-Central and South-Eastern Europe in Urbanistyka, Miedzyuczelniane zeszyty naukowe, 5, Warszawa 2000, Special edition, Session Papers for Fifth International Conference on Urban History: European Cities: Networks and Crossroads Berlin 30 August – 2 September 2000, 64 p. (co-editor GZELL Slawomir)
 
Criteria and Indicators of Backwardness. Essays on Uneven Development in European History, Praha 1996, 200 p. (co-editor HROCH Miroslav)
 
 
Odborné články, stati, kapitoly:
 
Between Urban and Rural Culture: Public Use of History and Cultural Heritage in Building Collective Identities (1990 – 2007), in KLUSÁKOVÁ, Luďa - TEULIERES, Laure (eds).: Frontiers and Identities. Cities in Regions and Nations, Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2008 , s. 299 – 322.
 
A European on the Road. Searching “Connecting Themes” for Frontiers, Borders and Cultural Identities: Approaches, concepts and empirical evidence in: KLUSÁKOVÁ, Luďa – ELLIS, Steven G. (eds.): Imagining Frontier, Contesting Identities, Edizioni Plus – Pisa University Plus, Pisa 2007, p.1 – 19.
 
Within and Beyond: the Reciprocal Relations and Intersections of Identities and of Symbolic and Territorial Borders, ELLIS Steven - KLUSÁKOVÁ Luďa (eds): Frontiers and Identities: Exploring the Research Area, Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2006, s.101 – 135 (co-author with KUBIŠ Karel, ŘÍCHOVÁ Blanka, SUŠOVÁ Veronika, KROCOVÁ Martina, DANIEL Ondřej).
 
Terms and Concepts: ‘frontier’ and ‘identity’ in academic and popular usage; in ELLIS Steven - KLUSÁKOVÁ Luďa (eds): Frontiers and Identities: Exploring the Research Area, Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2006, s. 1 – 15. (co-author with ELLIS Steven).
 
The Burgus of Leiden: The ”Image” of the City as the Component of Identity, in SVATOŠ, Michal – VELEK, Luboš - VELKOVÁ, Alice (eds.): Magister Noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof.PhDr. Jana Havránka,CSc., Karolinum: Praha 2005, s. 97 – 106.
 
Oriental or European Identity? – Modernization and Balkan towns in Czech popular discourse, in We and the Others: European Societies in Search of Identity, Studies in Comparative History, Studia historica LIII, AUC Philosophica et Historica 1/2000, Praha 2004, s. 131 - 151. (co-author with SOBOTKOVÁ Hana).
 
The Spread of Cultural Innovations. Towns in East Central Europe, in: NIEMI Marjaana & VUOLANTO Ville (eds.), Reclaiming the City. Innovation, Culture, Experience. Studia Fennica Historica, Helsinki 2003, s. 135 – 147.
 
Between reality and stereotype: town views of the Balkans, in: Urban History, 28,3 (2001) Cambridge UP, p. 358 - 377.
 
Prostředí a identita, in Karel KUBIŠ ed.: Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti, Studia historica LII, AUC Philosophica et Historica 5/1999, Praha 2003, s. 59 – 77.
 
Namísto úvodu: „My“ a „Oni“ - náčrt teoretické reflexe problematiky, in Karel KUBIŠ ed.: Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti, Studia historica LII, AUC Philosophica et Historica 5/1999, Praha 2003, s. 11 - 28 (spoluautoři  Markéta KŘÍŽOVÁ, Karel KUBIŠ, Miloš ŘEZNÍK, Daniela TINKOVÁ).
 
Korzo v životě českých a moravských měst první poloviny 20. století, Spoluautorka Kateřina ETTLEROVÁ, in Český lid 90, 2003, 3, s 229 – 249.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014