Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.

Publikační činnost

prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.


Výběrová bibliografie

Knižní publikace:
 
Cultural Conquests, in Studia Historica, AUC, Philosophica et Historica, Karolinum 2008. (co-editor with KIRK Tim)
 
Frontiers & Identities: Cities in regions and nations, Edizioni Plus. Pisa 2008 (co-editor with TEULIERES Laure)
 
Imagining Frontier, Contesting Identities, Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2007, 458 s. (co-editor ELLIS, Steven G.)
 
Frontiers and Identities: Exploring the Research Area, Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2006, 214 s. (co-editor ELLIS, Steven G.)
 
Meeting the Other, Studies in Comparative History, pro Studia Historica LVI, AUC, Philosophica et Historica 2/2003, Praha 2006 (co-editor KUBIŠ Karel)
 
”We” and ”the Others”: European Societies in Search of Identity, Studies in Comparative History, Studia historica LIII, AUC Philosophica et Historica 1/2000, Praha 2004, 275 s. (editorka)
 
Cestou do Cařihradu: Osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima, ISV: Praha 2003, 234 s.
The Road to Constantinople. The Sixteenth-Century Ottoman Towns through Christian Eyes, ISV: Praha 2002, 248 p.
 
Peripheries or Crossroads of Cultures? Towns of East-Central and South-Eastern Europe in Urbanistyka, Miedzyuczelniane zeszyty naukowe, 5, Warszawa 2000, Special edition, Session Papers for Fifth International Conference on Urban History: European Cities: Networks and Crossroads Berlin 30 August – 2 September 2000, 64 p. (co-editor GZELL Slawomir)
 
Criteria and Indicators of Backwardness. Essays on Uneven Development in European History, Praha 1996, 200 p. (co-editor HROCH Miroslav)
 
 
Odborné články, stati, kapitoly:
 
Between Urban and Rural Culture: Public Use of History and Cultural Heritage in Building Collective Identities (1990 – 2007), in KLUSÁKOVÁ, Luďa - TEULIERES, Laure (eds).: Frontiers and Identities. Cities in Regions and Nations, Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2008 , s. 299 – 322.
 
A European on the Road. Searching “Connecting Themes” for Frontiers, Borders and Cultural Identities: Approaches, concepts and empirical evidence in: KLUSÁKOVÁ, Luďa – ELLIS, Steven G. (eds.): Imagining Frontier, Contesting Identities, Edizioni Plus – Pisa University Plus, Pisa 2007, p.1 – 19.
 
Within and Beyond: the Reciprocal Relations and Intersections of Identities and of Symbolic and Territorial Borders, ELLIS Steven - KLUSÁKOVÁ Luďa (eds): Frontiers and Identities: Exploring the Research Area, Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2006, s.101 – 135 (co-author with KUBIŠ Karel, ŘÍCHOVÁ Blanka, SUŠOVÁ Veronika, KROCOVÁ Martina, DANIEL Ondřej).
 
Terms and Concepts: ‘frontier’ and ‘identity’ in academic and popular usage; in ELLIS Steven - KLUSÁKOVÁ Luďa (eds): Frontiers and Identities: Exploring the Research Area, Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2006, s. 1 – 15. (co-author with ELLIS Steven).
 
The Burgus of Leiden: The ”Image” of the City as the Component of Identity, in SVATOŠ, Michal – VELEK, Luboš - VELKOVÁ, Alice (eds.): Magister Noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof.PhDr. Jana Havránka,CSc., Karolinum: Praha 2005, s. 97 – 106.
 
Oriental or European Identity? – Modernization and Balkan towns in Czech popular discourse, in We and the Others: European Societies in Search of Identity, Studies in Comparative History, Studia historica LIII, AUC Philosophica et Historica 1/2000, Praha 2004, s. 131 - 151. (co-author with SOBOTKOVÁ Hana).
 
The Spread of Cultural Innovations. Towns in East Central Europe, in: NIEMI Marjaana & VUOLANTO Ville (eds.), Reclaiming the City. Innovation, Culture, Experience. Studia Fennica Historica, Helsinki 2003, s. 135 – 147.
 
Between reality and stereotype: town views of the Balkans, in: Urban History, 28,3 (2001) Cambridge UP, p. 358 - 377.
 
Prostředí a identita, in Karel KUBIŠ ed.: Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti, Studia historica LII, AUC Philosophica et Historica 5/1999, Praha 2003, s. 59 – 77.
 
Namísto úvodu: „My“ a „Oni“ - náčrt teoretické reflexe problematiky, in Karel KUBIŠ ed.: Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti, Studia historica LII, AUC Philosophica et Historica 5/1999, Praha 2003, s. 11 - 28 (spoluautoři  Markéta KŘÍŽOVÁ, Karel KUBIŠ, Miloš ŘEZNÍK, Daniela TINKOVÁ).
 
Korzo v životě českých a moravských měst první poloviny 20. století, Spoluautorka Kateřina ETTLEROVÁ, in Český lid 90, 2003, 3, s 229 – 249.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014